Mořská voda občas v noci světélkuje.

Podle očitých svědků moře v noci občas vypadá, jako by zářilo podivnými modrými světélky. Je to způsobeno shluky řas, které vydávají světlo v procesu zvaném bioluminiscence. K té dochází kvůli chemickým reakcím probíhajícím v těchto živočiších. Když se na jednom místě nahromadí miliony řas, zdá se, že moře září. Tento jev je často k vidění kolem lodí, protože ty brázdí a víří vodu.

Bez komentářů.