Římané měli překvapivě moderní vodovody a kanalizace.

Římané se rádi udržovali v čistotě a koupání pro ně bylo společenskou zábavou. Římská města měla veřejné lázně, kde se lidé mohli koupat společně. To bylo možné jen díky geniálnímu římskému vodovodnímu a kanalizačnímu systému. Akvadukty – mosty nebo tunely vedoucí vodu stálou rychlostí – dopravovaly chladnou čistou vodu z bystřin do měst. V lázních tekla voda z olověných kohoutků. Některé místnosti měli také vytápění v podlaze a odpad byl odváděn kanalizací do řek. Po pádu Římské říše se lidé vrátili k předchozím ušmudlaným způsobům. Trvalo mnoho století, než vodovody a kanalizace získaly znovu popularitu.

Bez komentářů.