Informace pro rodiče nastupujících žáků

Informace budou zveřejněny po přijímacím řízení.