Informace pro uchazeče o studium

 

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Riegrova 1403, 508 01 Hořice

 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

k denní formě studia do prvního ročníku

Kód oboru Název oboru Délka studia (roky) Způsob ukončení studia Přijímací zkoušky Počet přijímaných uchazečů Lékařské potvrzení
79-41-K/81 Gymnázium 8 maturita ANO – JPZ 30 NE
41-41-M/01 Agropodnikání 4 maturita ANO – JPZ* 30 ANO
75-41-M/01 Sociální činnost 4 maturita ANO – JPZ* 30 ANO
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 3 závěrečná zkouška NE 50 ANO
53-41-H/01 Ošetřovatel 3 závěrečná zkouška NE 30 ANO
41-51-H/01 Zemědělec – farmář 3 závěrečná zkouška NE 30 ANO
 

Přijímací řízení do vyššího ročníku

79-41-K/81 Gymnázium – doplnění kvinta 4 maturita ANO – ŠPZ 6 NE

 

Vysvětlivky:

JPZ – Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky

* u oborů Agropodnikání a Sociální činnost si ředitel školy vyhrazuje právo rozhodnout do 8. 3. 2021 o nekonání přijímacích zkoušek v případě, že počet přihlášených uchazečů bude roven nebo menší než předpokládaný počet přijímaných žáků

 

ŠPZ – Školní přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky

 

  • Termín pro odevzdání přihlášek – do 1. března 2021 doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy Riegrova 1403, Hořice

 

  • Termíny jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky:

 

Agropodnikání a Sociální činnost:

  1. termín 12. dubna 2021
  2. termín 13. dubna 2021

 

Osmileté gymnázium:

  1. termín 14. dubna 2021
  2. termín 15. dubna 2021

 

Pro všechny maturitní obory:

  1. náhradní termín 12. května 2021
  2. náhradní termín 13. května 2021

 

Další informace k jednotné přijímací zkoušce na https://prijimacky.cermat.cz/

  • Na tříleté obory jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na číslech:

725 060 438 – Ing.Chrpová- zástupkyně ředitele

727 966 645- Mgr.Šorma- zástupce ředitele