Termíny příjímacích zkoušek

Všem uchazečům děkujeme za podání přihlášek na naši školu.

➡️Termíny přijímacích zkoušek:

– Obor Agropodnikání, Sociální činnost 3.-4.5.2021
– Gymnázium doplnění do kvinty 28.4.2021
– Víceleté gymnázium 5.-6.5.-2021

➡️Domů Vám od nás přijde dopis, ve kterém bude co a jak udělat, kdy a kam se dostavit a další informace.

Čas příchodu uchazečů na přijímací zkoušky není v současné době nijak omezen. Dostavte se proto prosím s dostatečným časovým předstihem tak, abyste stihli začátek přijímací zkoušky. Pokud by došlo ke změnám, budeme vás na tomto místě informovat.

Těšíme se na vás!