Maturita podzim 2020

Podání přihlášky pro podzimní termín maturitních zkoušek do 25. července 2020.

  • Na mail, který jsem uvedl do CERMATU, mi přijde předvyplněná přihláška.
  • Přihlášku podepíši, oskenuji a odešlu na adresu:
      • Obor Sociální činnost: sorma@gozhorice.cz
      • Obory Agropodnikání, Přírodovědné lyceum a Obchodní akademie: chrpova@gozhorice.cz

 

Termíny podzimních maturitních a závěrečných zkoušek 2019/2020  
  1. – 3. 9.         písemné maturitní zkoušky na spádové škole – informace na pozvánce
  3. 9.               závěrečné zkoušky – písemná zkouška
  4. 9.               praktická zkouška UCE
  7. 9.               maturitní zkoušky – ústní zkouška a praktická zkouška SOČ, písemná zkouška                         EKO OA
  7. – 8. 9.        závěrečné zkoušky  – praktická zkouška
   8. 9.              maturitní zkoušky – praktická zkouška  a ústní zkouška AGP
 15. 9.              závěrečné zkoušky – ústní zkouška

Více informací naleznete v emailu, který Vám byl odeslán dne 1.7.2020 spolu s přihláškou.