Časopis POD ZVIČINOU

Regionální časopis vydávaný naší školou

Časopis Pod Zvičinou, přesněji řečeno vlastivědná čítanka začala vycházet před více než 100 lety. Zakladateli byli učitelé ze škol na Hořicku, kteří si vytkli za cíl probudit zájem mládeže o místní krajinu a jeho historii. Aby časopis zapadl do zdejšího kraje, tak dostal název podle stejnojmenné knížky veršů od Karla Václava Raise. První číslo časopisu Pod Zvičinou vyšlo v lednu 1920 a na titulní stránce byl vystižen již zmiňovaný záměr: „Sborníček vlastivědný věnovaný mládeží okresu Hořického“. Základními předsevzetími bylo, aby sborníček vycházel měsíčně a cena nebyla příliš vysoká, z důvodu finanční dostupnosti všem. Nasazení redakce bylo vysoké a potýkalo se s různými překážkami: byl nedostatek papíru a novinový papír byl drahý a nekvalitní, počáteční nezájem čtenářů, nemoc a změna působiště redaktorů, změna vydávání z kalendářního roku na školní rok, … Největšími překážkami v dějinách vydávání časopisu však byly problémy finanční a změny politického režimu, proto časopis nevychází od roku 1920 souvisle.

První etapa byla v letech 1920 – 1927, následovalo období 1932 – 1938. Po 2. světové válce se o opětovné vydávání zasloužil profesor obchodní akademie Alois Jilemnický v roce 1946. Velké nasazení redakční rady bylo ukončeno v únoru 1949. Po sametové revoluci se o znovuvydávání časopisu zasloužili pamětníci, učitelé z různých škol a pracovníci regionálních muzeí. Pod jejich vedením vyšlo pouze 8 čísel a to v letech 1993 – 1995. Pro nedostatek finančních prostředků to vypadalo na další úplný zánik.

O poslední obnovu jejího vydávání se v roce 1995 zasloužil tehdejší ředitel Gymnázia Hořice, PaedDr. Josef Lindauer a nadšený profesor dějepisu PhDr. Jan Tomíček. Do redakční rady se zapojili předchozí spolupracovníci, ale především profesoři a studenti Gymnázia Hořice. Šéfredaktorem byl ustanoven PhDr. Jan Tomíček, o jazykovou korekturu pečoval Mgr. Jiří Štěpánek a o distribuci a spolupráci se sponzory se starala Mgr. Jitka Sebek-Ulrichová, Mgr. Jiří Šafránek, následně pak RNDr. Lenka Bednářová. Největším přispěvatelem a odborníkem místní historie se stala PhDr. Oldřiška Tomíčková, která je zaměstnankyní Městského muzea a galerie Hořice, a tudíž zajišťuje nezbytný přístup k historickým fotografiím a materiálům. Časopis nádhernými ilustracemi doplnil grafik a malíř Oskar Teimer, jehož perokresby uveřejňujeme dodnes. O přepis textů z rukopisů do počítače, o grafickou úpravu a distribuci do okolních obcí se v 90. letech starali studenti, uveďme alespoň některé – Josef Hátle, František Kolátor, Čeněk Sirotek, Ondřej Kulhánek, Petr Tomášek, Michal Kuchta, Pavel Patera, Martin Černý, Jan Rachota, Martin Hanuš, Ondřej Hnyk, Ladislav Duchoň, Petr a Ondřej Černocký.

Rok 2000 byl rokem mnoha změn. Sazbu časopisu již neprováděla tiskárna, ale tvorba celého časopisu proběhla již ve škole na počítači v programu Word. Časopis jako dokument se uložil na disketu, později na CD a v této finální formě byl doručen tiskárně. O tento pokrok se na základě počítačových dovedností zasloužil bývalý absolvent gymnázia, Ing. Tomáš Horák. Od roku 2000 se časopis netiskne v Nové Pace, ale v Tiskárně VOSÁHLO v Jičíně.

Časopis vychází pod záštitou gymnázia od roku 1996, což představuje více než 25 let nepřetržité existence, i když naše škola prodělala mnoho změn a to nejen v názvu školy (od 1996 Gymnázium Hořice, od roku 1999 Gymnázium a SOŠ Hořice, od roku 2011 Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice, od roku 2018 Zemědělská akademie a od roku 2019 Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice).

Za dobu své historie se v časopise ustálily pravidelné rubriky. Časopis začíná vždy starou fotografií, která představuje hádanku určité lokality našeho regionu. Sekce významná výročí připomíná nejen životní jubilea osobností Hořicka, ale také stavby soch, budov či události města Hořice a okolí. Prostřední část časopisu se věnuje libovolným tématům, např. geografii, archeologii, botanice, lidové slovesnosti a to díky různým přispěvatelům. V závěrečné partii časopisu jsou uveřejněny seminární práce studentů věnované našemu regionu. Paní Mgr. Marie Nosková, bývalá profesorka českého jazyka a výtvarné výchovy, začala po smrti Oskara Teimera obohacovat časopis kresbami dětí, vánočními a slavnostními motivy. Do ilustrování se během svého studia zapojili i naši studenti. Mikuláš Karban dokreslil hrůzostrašné události 1. světové války a precizními perokresbami doplnil sekci věnovanou historii hořického školství. Eliška Novotná zpestřuje časopis kresbami historických postav a krajin, zvířat a ptáků i motivy ročních období a svátků.

Podrobněji o historii časopisu v článcích PhDr. Jana Tomíčka a PhDr. Oldřišky Tomíčkové se dočtete v číslech od 1/2020 do 1/2021.

Časopis vychází 5krát ročně v nákladu 500 kusů (do roku 2022 byl náklad 600 kusů). Pro větší a rychlejší přehlednost je úvodní stránka od roku 2003 pokaždé jiné barvy (do této doby byl celý časopis pouze v černobílém provedení). Zpestření časopisu představuje nástěnný celobarevný kalendář formátu A3 věnovaný významnému výročí regionu, který naleznete vždy ve vánočním (pátém) čísle.

Časopis je k prodeji v hořických a některých regionálních trafikách. Časopis má své pravidelné čtenáře z Hořic a okolí, ale i Prahy či z jiných měst. S časopisem se můžete setkávat i ve všech velkých knihovnách České republiky, kam zasíláme povinné výtisky.

Zájemcům o starší čísla časopisu můžeme sdělit, že všechna čísla od roku 1996 máme v archivu a každý si je může na vyžádání u nás zakoupit. Od roku 2004 máme časopis i v digitální podobě.

Seznam všech článků v časopise Pod Zvičinou od roku 1996 je ke stažení ZDE.V tabulce můžete vyhledávat podle autora i podle názvu článku.

PhDr. Jan Tomíček a Ing. Tomáš Horák