Svářečská škola

Svářečská škola evidenční číslo: 13-744

Pracoviště školy: Kotykova Alej 128, Lázně Bělohrad 507 81

 

Poskytované služby:

  • Základní kurzy svařování dle ČSN 05 0705
  • Zaškolovací kurzy dle ČSN 05 0705
  • Kurzy a zkoušky dle ČSN EN ISO 9606 -1,2,3
  • Pravidelné přezkoušení svářečů

Kontaktní osoby:

  • Dis Beránek Petr – vedoucí svářečské školy, svářečský technolog
  • Morávek Petr Vedoucí učitel odborného výcviku tel.: 725 841 671

email: info@gozhorice.cz

 

ZÁKLADNÍ KURZY SVAŘOVÁNÍ DLE ČSN 05 0705:

Metoda Název kurzu Délka kurzu Cena
ZK 111 1.1 MMA – svařování obalenou elektrodou nelegované a nízkolegované oceli 21 dní 12.500,- Kč
ZK 135 1.1 MAG – svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu CO2 nelegované a nízkolegované oceli 21 dní 12.500,- Kč
ZK 311 1.1 Svařování kyslík – acetylenovým plamenem, nelegované a nízkolegované oceli 21 dní 13.000,- Kč

Cena zahrnuje: vlastní kurz, zkoušku, náklady na zkušebního komisaře, vystavení osvědčení svářeče a svářečský průkaz s celostátní platností.

Zkouška se koná 21 den a obsahuje test z teorie a praktickou zkoušku.

Platnost základních kurzů a zaškolení je 2roky.

Při nástupu do kurzu je nutno předložit zdravotní prohlídku dokládající způsobilost provádět svářečské práce, týká se uchazečů, kteří ještě nemají žádnou zkoušku sváření.

 

KURZY SVAŘOVÁNÍ DLE ČSN EN ISO 9606:

Zkouška Doba trvání Cena
Koutové spoje k základnímu kurzu

ČSN EN ISO 9606 – 1  111 1.1

ČSN EN ISO 9606 – 1  135 1.1

ČSN EN ISO 9606 – 1  311 1.1

Součástí základního kurzu 2.800,- Kč
Koutové spoje bez základního kurzu

ČSN EN ISO 9606 – 1  111 1.1

ČSN EN ISO 9606 – 1  135 1.1

ČSN EN ISO 9606 – 1  311 1.1

10 dní bez základního kurzu 8.600,- Kč

 

Zaškolení paličů a svářečů dle ČSN 05 0705:

Zaškolení Název zaškolení Cena
ZP 311 – 2 1.1 Řezání kyslíkem 3.800,- Kč
 

ZP 111 – 1 1.1

ZP 135 – 1 1.1

ZP 311 – 1 1.1

Stehování nelegované oceli

Obalenou elektrodou 111

Tavící se el. v ochr. atmosféře 135

Plamenem 311

 

3.900,- Kč

3.900,- Kč

3.900,- Kč

Doba trvání zaškolení je 4dny.

Cena zahrnuje: vlastní kurz, zkoušku, vystavení průkazu zaškoleného pracovníka.

 

Další služby:

Doba trvání cena
Periodické doškolení a přezkoušení po 2 letech z bezpečnostních ustanovení dle     ČSN 05 0705 a vyhlášky 87/2000 Sb. 1 den    400,- Kč
Periodické doškolení a přezkoušení po 3 letech cena za jednu metodu 3 dny 2.700,- Kč
Vystavení duplikátu svářečského průkazu    750,- Kč

 

 

Schválil:

Ředitel školy: Ing. Stanislav Neuman

V Hořicích dne: 2.2.2019