Jazyky interaktivně

 

Investice do rozvoje vzděláváníNázev projektu

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
reg. č. CZ 1.07./1.1.00./08.0012

Předkladatel projektu

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220

Popis projektu

Projekt prvotně probíhá v 27 školách z pěti krajů ČR. Projekt vytvoří partnerský systém spolupráce škol pro sdílení a další tvorbu nových učebních materiálů. Na tvorbě materiálů se bude podílet celkem 106 pedagogů, kteří vytvoří 3180 výukových hodin pro interaktivní výuku ve všech jazycích, které se na zúčastněných školách vyučují. K tomu budou vytvořeny metodické pokyny pro samostatnou tvorbu dalších interaktivních výukových hodin.
Celá nabídka interaktivní výuky bude umístěna na webu, vytvořeném v rámci projektu. Hlavními cílovými skupinami jsou pracovníci a studenti škol.

Přínos pro naši školu jako partnera

    • V rámci projektu naše škola obdržela moderní technologické prostředky a didaktické pomůcky v rámci využívání ICT ve výuce jazyků.
    • Vyučující cizích jazyků získají potřebné znalosti k tvorbě výukových interaktivních hodin jazyků s přímou vazbou na obsah, metody a cíle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ).

Předpokládaná doba realizace projektu

Březen 2010 – únor 2013