Školní řády

Školní řád SOŠ 2020/2021

Školní řád VOŠ 2020/2021

Dodatek ke školnímu řádu

Limity pro klasifikaci

Zásady bezpečnosti