Sociální činnost

Pokud vás baví práce s dětmi, postiženými či staršími lidmi a máte sociální cítění, obor sociální činnost je pro vás to pravé. Studium je kromě těchto praktických aspektů zaměřeno na sociální správu, takže žáci získají přehled i v oblasti práva, ekonomiky a administrativy.

Obecné informace

 • čtyřleté studium určené pro žáky z devátých tříd ZŠ
 • obor je zaměřen na sociální činnost
 • žáci jsou připravováni jak po stránce teoretické (sociální politika, sociální péče, právo, ekonomika, sociální zabezpečení, psychologie, zdravotní nauka, výpočetní technika, pedagogika, speciální pedagogika), tak i praktické. Nechybí ani Osobnostní výchova, kde je základem naučit se porozumět sobě a svým potřebám a také celému spektru klientů.
 • odborné učební praxe probíhají od 2. do 4. ročníku v různých typech výchovně-vzdělávacích zařízeních, v zařízeních sociálních služeb a státní správě
 • součástí studia jsou i různé exkurze (soc. služby, věznice, neziskové organizace, probační a mediační služba,…) a besedy s odborníky ze sociální oblasti
 • obor je určen především pro zájemce, kteří by rádi v budoucnu pracovali s lidmi, mají sociální cítění a chtějí pomáhat lidem v nouzi
 • vyučovány jsou dva cizí jazyky

Něco navíc

 • žáci se pravidelně podílí na mimoškolních aktivitách – pořádání besídek pro děti z MŠ, spolupráce s klienty Domova bez bariér nebo domova seniorů, pořádání charitativních sbírek, spolupráce s nadací Jičín město pohádek apod.
 • pokud žáci projeví aktivní zájem, mohou se účastnit kurzu dobrovolnických aktivit, který je pořádán při Domově mládeže
 • adaptační kurz, dva lyžařské kurzy, vodácký, cyklo-turistický a plavecký kurz
 • pravidelně navštěvujeme Městské divadlo v Mladé Boleslavi a Klicperovo divadlo v Hradci Králové
 • pořádáme literární besedy se známými umělci, navštívili nás například Vít Klusák, Irena Dousková, Michal Viewegh
 • pro všechny, kteří rádi píší, je tu studentský časopis Tempus
 • škola pravidelně pořádá zájezdy do Velké Británie
 • atmosféru školy skvěle doplňují studentské akce – Zobácký bál a Pestrý zábavný večer

Uplatnění absolventa Sociální činnosti

Absolventi oboru sociální činnost mohou pracovat na odboru zdravotní a sociální péče městských úřadů, na okresních správách soc. zabezpečení a v různých zařízeních sociální péče. Dále mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Vysoké školy

 • Univerzita Hradec Králové, obory: sociální práce a sociální politika, sociální pedagogika, sociální a charitativní práce, speciální pedagogika se zaměřením na smyslové vady, sociální patologie a prevence
 • Masarykova univerzita v Brně, fakulta pedagogická, obory – speciální pedagogika, sociální pedagogika
 • Univerzita Palackého v Olomouci, fakulta pedagogická, speciální pedagogika pro výchovné pracovníky
 • Fakulta managementu Jindřichův Hradec, management podnikatelské sféry a veřejných služeb apod.

Učební plán – sociální činnost

Kvě
16

DEN OTEVŘENÝCH ZAHRAD V APROPU O. P. S. JIČÍN

Ve čtvrtek dne 16. 5. 2024 navštívili studenti druhého ročníku oboru sociální činnost a oboru…

celý článek
Kvě
16

Studentské volby do Evropského parlamentu

Ve čtvrtek 23. května 2024 se na našem gymnáziu budou konat Studentské volby do Evropského…

celý článek
Kvě
16

Sbírka knih pro věkovou kategorii 6 - 15 let

Zapojte se do sbírky knížek pro děti od 6 do 15 let a vdechněte tak…

celý článek
Kvě
11

DEN PRO RODINU VE SMETANOVÝCH SADECH

Studenti oboru sociální činnost se v sobotu dne 11. května 2024 aktivně zapojili do jedinečného…

celý článek
Kvě
08

Se skřítkem za klokanem 2

Sváteční středeční den 8. 5. 2024 strávily studentky sociální činnosti jako pohádkové bytosti, které na…

celý článek
Kvě
07

Dvoudenní poznávací zájezd do Vídně

Studenti sexty a studentky druhého a prvního ročníku oboru  sociální činnost zažili ve dnech 29.…

celý článek
Dub
24

Najdi si svou rostlinku!

Na Den Země si 7.G připravila pro gymnázium a SOŠ soutěž v podobě hry v…

celý článek
Dub
23

Třída 1.S v Klementinu v Praze

Naše třída při návštěvě a komentované prohlídce zaměřené na dějiny vzdělávání v českých zemích zamířila do…

celý článek
Dub
22

VĚZNICE VALDICE - Valdštejnův odkaz, ale i nevšední zážitek

Dne 22. dubna 2024 absolvovali naši maturanti oboru sociální činnost svoji „poslední exkurzi“ v rámci…

celý článek