Sociální činnost

Pokud vás baví práce s dětmi, postiženými či staršími lidmi a máte sociální cítění, obor sociální činnost je pro vás to pravé. Studium je kromě těchto praktických aspektů zaměřeno na sociální správu, takže žáci získají přehled i v oblasti práva, ekonomiky a administrativy.

Obecné informace

 • čtyřleté studium určené pro žáky z devátých tříd ZŠ
 • obor je zaměřen na sociální činnost
 • žáci jsou připravováni jak po stránce teoretické (právo, ekonomika, sociální politika, sociální zabezpečení, výpočetní technika), tak i praktické (odborná praxe ve výchovně-vzdělávacích zařízeních, psychologie, speciální pedagogika)
 • obor je určen především pro zájemce, kteří by rádi v budoucnu pracovali s lidmi, mají sociální cítění a chtějí pomáhat lidem v nouzi
 • vyučovány jsou dva cizí jazyky

Něco navíc

 • žáci se pravidelně podílí na mimoškolních aktivitách – pořádání besídek pro děti z MŠ, spolupráce s klienty Domova bez bariér nebo domova seniorů, pořádání charitativních sbírek, spolupráce s nadací Jičín město pohádek apod.
 • pokud žáci projeví aktivní zájem, mohou se účastnit kurzu dobrovolnických aktivit, který je pořádán při Domově mládeže
 • adaptační kurz, dva lyžařské kurzy, vodácký, cyklo-turistický a plavecký kurz
 • pravidelně navštěvujeme Městské divadlo v Mladé Boleslavi a Klicperovo divadlo v Hradci Králové
 • pořádáme literární besedy se známými umělci, navštívili nás například Vít Klusák, Irena Dousková, Michal Viewegh
 • pro všechny, kteří rádi píší, je tu studentský časopis Tempus
 • škola pravidelně pořádá zájezdy do Velké Británie
 • atmosféru školy skvěle doplňují studentské akce – Zobácký bál a Pestrý zábavný večer

Uplatnění absolventa Sociální činnosti

Absolventi oboru sociální činnost mohou pracovat na odboru zdravotní a sociální péče městských úřadů, na okresních správách soc. zabezpečení a v různých zařízeních sociální péče. Dále mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Vysoké školy

 • Univerzita Hradec Králové, obory: sociální práce a sociální politika, sociální pedagogika, sociální a charitativní práce, speciální pedagogika se zaměřením na smyslové vady, sociální patologie a prevence
 • Masarykova univerzita v Brně, fakulta pedagogická, obory – speciální pedagogika, sociální pedagogika
 • Univerzita Palackého v Olomouci, fakulta pedagogická, speciální pedagogika pro výchovné pracovníky
 • Fakulta managementu Jindřichův Hradec, management podnikatelské sféry a veřejných služeb apod.

Učební plán – sociální činnost

Led
04

Předvánoční spolupráce s Domovem pro seniory Obora

Čtyři studentky třídy 2.S oboru sociální činnost provedly v úterý 21. prosince 2021 v Domově pro seniory…

celý článek
Pro
17

Obor Sociální činnost rozdává radost v Domově důchodců ve Dvoře Králové nad Labem

Studentky druhého a čtvrtého ročníku oboru Sociální činnost se letos poprvé, avšak určitě ne naposledy,…

celý článek
Pro
06

Mikulášská nadílka

Žáci oboru Sociální činnost společně s paní vychovatelkou Douskovou uspořádali pro děti z MŠ Husova…

celý článek
Lis
30

Výsledky Olympijské Husy jsou tu!

Na nižším gymnáziu zvítězila Laura Paloušová z kvarty, na sociální činnosti jsou nejlepší Silvie Horčičková…

celý článek
Lis
17

Seznámení s prací střediska Triangl

Jsem moc ráda, že v úterý dne 16.11 přijaly mé pozvání sociální pracovnice paní Mgr. Lada…

celý článek
Lis
13
Lis
04

Exkurze do sociálních služeb města Hořice

Dne 4.11.  se uskutečnila  další zastávka po hořické sociální službě a tentokrát ji měli možnost…

celý článek
Lis
03

Exkurze do stacionáře Klokan

Dne 3.11. navštívily studentky prvního ročníku oboru Sociální činnost denní stacionář Klokan o.p.s. S jeho…

celý článek
Říj
15

Bílá pastelka

Žáci oboru Sociální činnost pomáhali pro organizaci Tyfloservis  prodejem bílé pastelky v rámci projektu Bílá pastelka.

celý článek
Říj
08

Exkurze do neziskové organizace Naše ulita z.s

Dne 6.10 a 7.10. navštívili studenti prvního a druhého ročníku oboru sociální činnost s paní…

celý článek