Sociální činnost

Pokud vás baví práce s dětmi, postiženými či staršími lidmi a máte sociální cítění, obor sociální činnost je pro vás to pravé. Studium je kromě těchto praktických aspektů zaměřeno na sociální správu, takže žáci získají přehled i v oblasti práva, ekonomiky a administrativy.

Obecné informace

 • čtyřleté studium určené pro žáky z devátých tříd ZŠ
 • obor je zaměřen na sociální činnost
 • žáci jsou připravováni jak po stránce teoretické (právo, ekonomika, sociální politika, sociální zabezpečení, výpočetní technika), tak i praktické (odborná praxe ve výchovně-vzdělávacích zařízeních, psychologie, speciální pedagogika)
 • obor je určen především pro zájemce, kteří by rádi v budoucnu pracovali s lidmi, mají sociální cítění a chtějí pomáhat lidem v nouzi
 • vyučovány jsou dva cizí jazyky

Něco navíc

 • žáci se pravidelně podílí na mimoškolních aktivitách – pořádání besídek pro děti z MŠ, spolupráce s klienty Domova bez bariér nebo domova seniorů, pořádání charitativních sbírek, spolupráce s nadací Jičín město pohádek apod.
 • pokud žáci projeví aktivní zájem, mohou se účastnit kurzu dobrovolnických aktivit, který je pořádán při Domově mládeže
 • adaptační kurz, dva lyžařské kurzy, vodácký, cyklo-turistický a plavecký kurz
 • pravidelně navštěvujeme Městské divadlo v Mladé Boleslavi a Klicperovo divadlo v Hradci Králové
 • pořádáme literární besedy se známými umělci, navštívili nás například Vít Klusák, Irena Dousková, Michal Viewegh
 • pro všechny, kteří rádi píší, je tu studentský časopis Tempus
 • škola pravidelně pořádá zájezdy do Velké Británie
 • atmosféru školy skvěle doplňují studentské akce – Zobácký bál a Pestrý zábavný večer

Uplatnění absolventa Sociální činnosti

Absolventi oboru sociální činnost mohou pracovat na odboru zdravotní a sociální péče městských úřadů, na okresních správách soc. zabezpečení a v různých zařízeních sociální péče. Dále mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Vysoké školy

 • Univerzita Hradec Králové, obory: sociální práce a sociální politika, sociální pedagogika, sociální a charitativní práce, speciální pedagogika se zaměřením na smyslové vady, sociální patologie a prevence
 • Masarykova univerzita v Brně, fakulta pedagogická, obory – speciální pedagogika, sociální pedagogika
 • Univerzita Palackého v Olomouci, fakulta pedagogická, speciální pedagogika pro výchovné pracovníky
 • Fakulta managementu Jindřichův Hradec, management podnikatelské sféry a veřejných služeb apod.

Učební plán – sociální činnost

Zář
24

Běh na rozhlednu pro Sluníčko

Studenti prvního ročníku sociální činnosti a gymnaziální třídy 4.G se účastnili v neděli dne 24.…

celý článek
Zář
21

Zapojení našich studentů do festivalu - Jičín město pohádky

Festival „Jičín město pohádky“ začal tradičním pohádkovým průvodem ve středu 13. 9. 2023 a starosta…

celý článek
Zář
20

ŘEDITELSKÉ VOLNO 29. 9. 2023

Vážení rodiče, v souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, středním,…

celý článek
Zář
19

POHODA V POHODĚ 🙂

Třetí zářijový týden je každoročně věnován kampani České asociace streetwork Týden nízkoprahových klubů. Ta poukazuje…

celý článek
Zář
17

Den pro pěstouny v Safari parku Dvůr Králové

Studentky prvního a třetího ročníku oboru sociální činnost se aktivně zapojily  v sobotu dne 16. září…

celý článek
Čvc
15

ŠKOLA, KTERÉ NA CHARAKTERU ZÁLEŽÍ

Naší škole byl hejtmanem Královéhradeckého kraje v rámci IKAP projektu Golden Heart udělen statut –…

celý článek
Čvn
29

Prohlídka Prahy trochu jinak se Zuzkou - Pragulic

Studenty prvního ročníku oboru sociální činnost dne 29. 6. 2023 provázela zákoutími Prahy Zuzka, která…

celý článek
Čvn
29

Studenti gymnázia opět v Dolní Lužici

Studenti Zemědělské akademie a Gymnázia v Hořicích po několikaleté přestávce opět v Dolní Lužici. Po několikaleté přestávce…

celý článek
Čvn
22

Výjezd na kolech okolo Hořic

Ve svém volném čase si studentky prvního ročníku sociální činnosti vyjely se svojí skupinovou vychovatelkou…

celý článek
Čvn
20

Výstava prací studentů SPŠKS

V rámci výchovy k výtvarnému umění studentky 1. ročníku sociální činnosti shlédly se svojí skupinovou…

celý článek