Školská rada

Školská rada Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice- střední školy a vyšší odborné školy, příspěvkové organizace je zřízena podle § 167 a § 168 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání podle aktuálního znění č. 472/2011 Sb.

Členové školské rady: Mgr. Martina Berdychová, Ing. Zdeňka Rychterová, Ing. Radek Němeček, PhD., Vladimíra Machková, Petr Morávek