Školská rada

Na základě voleb, které se uskutečnily ve dnech 11. až 19.11.2021, a na základě jmenování zřizovatele (KHK) je složení školské rady na následující tříleté období:

Zástupci školy:

  • Mgr. Pavla Skořepová
  • Ing. Alice Votavová

Zástupci zákonných zástupců žáků a zletilých žáků:

  • Miroslav Máslo
  • Radek Němeček, PhD.

Zástupci zřizovatele:

  • Ing. Vladimír Soběslav
  • RSDr. Ing. Otakar Ruml

Školská rada Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice- střední školy a vyšší odborné školy, příspěvkové organizace je zřízena podle § 167 a § 168 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání podle aktuálního znění č. 472/2011 Sb.