Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice

Popis projektu

Předmětem projektu je modernizace cvičného areálu pro chov skotu pro Gymnázium, střední odbornou školu, střední odborné učiliště a vyšší odbornou školu, Hořice. V rámci projektu dojde ke stavebním úpravám areálu cvičných stájí, v rámci kterého bude vybudována také odborná učebna, která v současnosti v areálu chybí. Součástí projektu je také pořízení vybavení (drobné vybavení odborných učeben a zemědělská technika), zajištění konektivity školního hospodářství a terénní úpravy (vč. zeleně).

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky, maximální přiblížení se jejího souladu s postupy a procesy, které jsou aplikovány v praxi, aby absolventi byli maximálně připraveni pro vstup na trh práce a našli své uplatnění. Projekt je zaměřen na modernizaci cvičného areálu pro chov skotu s cílem zkvalitnit odborné a praktické vzdělávání žáků oboru Agropodnikání. Žáci díky projektu získají moderní zkušenosti z provozu zemědělského podniku, stanou se vzdělanými odborníky a budou schopni vykrýt neobsazenost trhu práce v navazujících profesích.

Výsledky projektu

Výsledkem projektu bude moderní areál cvičných stájí pro skot, který bude sloužit pro kvalitní vzdělávání žáků v oboru Agropodnikání. Díky realizaci projektu žáci budou získávat odborné znalosti a dovednosti, které jim zlepší šance na budoucí uplatnění na trhu práce u potenciálních zaměstnavatelů. Výsledek projektu přispěje k podpoře klíčové kompetence Přírodovědné vzdělávání a digitální technologie.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

logo EU

logo CIRI