Kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Na základě zákona č.199/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a v souladu s vyhláškou č. 206/2012 Sb., nastaly změny v získání osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.
Od 1. 1. 2013 je odborná způsobilost pro nakládání s přípravky rozdělena do 3 stupňů.

Škola bude pořádat kurzy:

1) Základní kurz I. stupně

Termín konání: 28. listopad 2023, 12. prosinec 2023, 27. února 2024

2) Základní kurz II. a III. stupně

Termín konání: 28. listopad 2023, 12. prosinec 2023, 27. února 2024

3) Doplňující školení (8 hodin) pro I. stupeň

Termín konání: 28. listopad 2023, 12. prosinec 2023, 27. února 2024

4) Doplňující školení (8 hodin) pro II. stupeň

Termín konání: 28. listopad 2023, 12. prosinec 2023, 27. února 2024

5) Doplňující školení (8 hodin) pro III. stupeň

Termín konání: 28. listopad 2023, 12. prosinec 2023, 27. února 2024

 

Kurz se koná v posluchárně v 1. patře v budově v Riegrově ul. č. 1403, 508 01 Hořice

Přihlášky zasílejte průběžně!

Přihláška:

Přihláška na školení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

K přihlášce do doplňujícího kurzu přiložte kopii stávajícího osvědčení!

Částku zašlete na číslo účtu: 115-7559200267/0100
variabilní symbol: 7DDMMRR (den, měsíc a rok narození)
specifický symbol: 2024

Kontaktní osoba

Ing. Jitka Krobová
email: krobova@gozhorice.cz
mobil: 601 393 149