Vyhlášení přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení obor Sociální činnost

2. kolo přijímacího řízení obor Ošetřovatel

 

 

VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

k denní formě studia do prvního ročníku oborů:

 

Kód oboru Název oboru Délka studia (roky) Způsob ukončení studia Přijímací zkoušky Počet přijímaných uchazečů
79-41-K/81 Gymnázium 8 maturita ano 30
79-41-K/81 Gymnázium – doplnění kvinta 4 maturita ano 5
41-41-M/01 Agropodnikání 4 maturita ano 60
75-41-M/01 Sociální činnost 4 maturita ano 30
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 3 závěrečná zkouška ne 30
53-41-H/01 Ošetřovatel 3 závěrečná zkouška ne 30
41-51-H/01 Zemědělec – farmář 3 závěrečná zkouška ne 30


Maturitní obory – vyhlášení+kritéria

Agropodnikání

Gymnázium – osmileté

Gymnázium – doplnění do kvinty

Sociální činnost

 

Učební obory – vyhlášení+kritéria

Ošetřovatel – zdravotnický obor

Opravář zemědělských strojů

Zemědělec- farmář