Výsledky přijímacích zkoušek – Opravář zemědělských strojů

Přijatí uchazeči 1. kolo

Informace k přijímacímu řízení