Zájmové kroužky

MECHATRONIKA (Robotika a polytechnika)

JUDO

SPORTOVNÍ HRY