Zájmové kroužky

Klub deskových her

Jelikož jsme škola, která by chtěla všestranně rozvíjet nadané děti, spolupracujeme s Mensou ČR. Součástí této spolupráce je mimo jiné i Klub deskových her. Na základě doporučení této instituce škola zakoupila množství deskových her podporujících rozvoj dítěte v různých oblastech – komunikaci, kritickém myšlení. Hry trénují paměť, matematické operace, strategické a logické uvažování, rozšiřují slovní zásobu, učí hledání souvislostí, umění překonávat překážky i prohrávat se ctí.

Studenti si  v klubu hrají, navazují nová přátelství, přinášejí svoje vlastní hry, které si doma nemají s kým zahrát, dokonce i vymýšlejí hry nové.

Klub deskových her je zdarma, koná se jedou za čtrnáct dní v pondělí od 13.30 a nadšenci deskových her spolu stráví dvě hodiny. Her máme dost! Přijďte mezi nás!


Matematický kroužek

Kroužek je zaměřen na přípravu žáků k matematickým soutěžím (Logická olympiáda, Matematická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoriáda). Dále se žáci naučí nejen hrát, ale také vytvářet různé (samozřejmě matematické) hry, řeší logické úlohy, hlavolamy, zdokonalují své počtářské dovednosti.  Při schůzkách kroužku se žáci také setkávají s jinou a často náročnější matematikou, než je k vidění v běžných učebnicích. Mnoho problémů řeší ve skupinkách či kolektivně, a připravují se tak na soutěže typu Náboj či Internetová matematická olympiáda.

Členové kroužku se pravidelně účastní výše uvedených soutěží a v posledních letech se jim podařilo dosáhnout řady vynikajících výsledků.

Ve školním roce 2018/19 je matematický kroužek určen pro žáky sekundy až kvarty. Kroužek vede RNDr. Evžen Müller.


Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek vede paní učitelka Mgr. Petra Štampachová. Podrobnější informace již brzy…


Latina

Ve školním roce 2018 – 2019 pracuje na našem státním gymnáziu kroužek latiny. Se studenty se scházíme každý pátek odpoledne na dobu 1 hodiny 15 minut a učíme se základní slovíčka klasické latiny, probíráme postupně jednotlivé deklinace (skloňování) a konjugace (časování) a vše procvičujeme na velkém množství jednoduchých textů. Jako doplněk se seznamujeme také se slovíčky a obraty z medicínské latiny, které by se studentům mohly hodit na vysoké škole. Vždy se dotkneme i živých latinských slov, která se v podobě cizích slov objevují velmi často v našem jazyce i dalších jazycích.

Zájem o tento kroužek je napříč třídami celkem veliký. I když se scházíme v pátek odpoledne, což není zrovna nejpříhodnější doba (jindy to ale kvůli rozvrhu nemohlo být), měli jsme v prvním pololetí přihlášeno celkem 17 studentů. Všichni dosti pečlivě tento kroužek navštěvovali. Ze sekundy to bylo celkem 7 studentů, z tercie jeden, z kvinty pět, ze sexty tři a ze septimy jeden student. Velká většina z nich bude pokračovat i v druhém pololetí.

Kroužkem latiny se snažíme rozšířit nabídku jazykových předmětů vyučovaných na naší škole.

PhDr. Jan Tomíček