Ošetřovatel / ošetřovatelka

Kód a název oboru

53-41-H/01  OŠETŘOVATEL/OŠETŘOVATELKA

Doba studia

3 roky

Způsob ukončení studia

závěrečná zkouška – výuční list

Obor je určen

pro dívky i chlapce s ukončenou povinnou školní docházkou

Popis oboru

 • základy ošetřovatelské práce ve zdravotnických zařízeních
 • základy ošetřovatelské práce v sociálních zařízeních
 • základy ošetřovatelské práce v ústavech sociální péče
 • základy ošetřovatelské práce v léčebnách dlouhodobě nemocných
 • základy ošetřovatelské práce ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením
 • základy léčebné, rehabilitační a diagnostické péče
 • základy ekonomického vzdělávání
 • práce s počítačem a internetem
 • psaní na počítači všemi deseti prsty v rámci osnov
 • možnost placené praxe na smluvním pracovišti (2. a 3. ročník)
 • spolupráce s Oblastní nemocnicí Jičín a.s.

Rozšiřující kurzy

 • masérský kurz
 • řidičský průkaz B, C, T

Způsob odborného výcviku

Žáci vykonávají odborný výcvik ve 2. a 3. ročníku v Nemocnici Jičín, popř. na jiném smluvním pracovišti.

Učební plán

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk 1 1 1
Literární a estetická výchova 2
Cizí jazyk 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Fyzika 1
Chemie 1
Biologie a ekologie 2 3
Matematika 2 1 1
Technika administrativy 1
Tělesná výchova 2 2 2
Informační a komunikační technologie 1 1
Ekonomika 1 2
Rodinná výchova 2
Somatologie 5
Základy epidemiologie a hygieny 2
Klinická propedautika 2 2
Zdravotnická psychologie 2 2
Sociální akvizice klientů 2
První pomoc 1 1
Zdravotnické a sociální služby 1
Ošetřovatelská péče 6 7 3
Odborný výcvik 7 14
Celkem 32 33 31