Domovy mládeže

Žákům z bližších i vzdálených míst doporučujeme ubytování v domovech mládeže. Cena je stanovena na 1 300,- Kč, což je v porovnání s jízdným, např. do Nové Paky, Jičína či Hradce Králové výhodnější. O žáky se starají vychovatelé, kteří jim připravují řadu volnočasových aktivit – kroužků, výletů, exkurzí i doučování. Služby DM lze využít i na určité období. Žáci, kteří mají složitější spojení, se u nás ubytovávají například jen v zimních měsících.

Naše škola disponuje dvěma domovy mládeže.

Domov mládeže Riegrova

Domov mládeže Šalounova

Jeden z nich je v těsném sousedství školní budovy v ulici Šalounova.

Číst více
Domov mládeže Riegrova

Domov mládeže Riegrova

Druhý se nachází v areálu školy v Riegrově ulici. V současné době je tento DM v rekonstrukci.

Číst více