Domovy mládeže

Žákům z bližších i vzdálených míst doporučujeme ubytování v domovech mládeže. Cena je stanovena na 1 300,- Kč, což je v porovnání s jízdným, např. do Nové Paky, Jičína či Hradce Králové výhodnější. O žáky se starají vychovatelé, kteří jim připravují řadu volnočasových aktivit – kroužků, výletů, exkurzí i doučování. Služby DM lze využít i na určité období. Žáci, kteří mají složitější spojení, se u nás ubytovávají například jen v zimních měsících.

Naše škola disponuje dvěma domovy mládeže v Hořicích a jedním v Lázních Bělohradě.

Domov mládeže Riegrova

Domov mládeže Šalounova

Jeden z nich je v těsném sousedství školní budovy v ulici Šalounova, určený žákům oborů Sociální činnost, Gymnázium, VOŠ a Agropodnikání.

Číst více
Domov mládeže Riegrova

Domov mládeže Riegrova

Druhý se nachází v areálu školy v Riegrově ulici, v současné době se využívá pro ubytování v rámci doplňkové činnosti.

Číst více
belohrad-sou

Domov mládeže Lázně Bělohrad

Domov mládeže v Lázních Bělohradě je určen pro žáky učebních oborů Zemědělské akademie

Číst více