Opravář zemědělských strojů

Kód a název oboru

41-55-H/01   OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

Doba studia

3 roky

Způsob ukončení studia

závěrečná zkouška – výuční list

 

Popis oboru

 • oprava strojů a zařízení a jejich funkčních celků
 • základy práce automechanika
 • řízení motorových vozidel B, C, T v rámci osnov zdarma
 • sváření plamenem a CO2 v rámci osnov zdarma
 • elektrotechnické práce související s opravami
 • psaní na počítači všemi deseti prsty v rámci osnov
 • možnost placené praxe na smluvním pracovišti (2. a 3. ročník)

Rozšiřující kurzy

 • sváření eletrickým obloukem
 • řízení samojízdných sklízecích strojů
 • ovládání vysokozdvižných vozíků
 • práce s motorovou pilou

Způsob odborného výcviku

Školní mechanizační středisko, od 2. ročníku možnost provádět odborný výcvik na smluvním pracovišti.

Učební plán:

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk 1 1 1
Literární a estetická výchova 2
Cizí jazyk 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Fyzika 1 1
Chemie a ekologie 1
Základy zemědělské výroby 1,5
Matematika 2 1 1
Tělesná výchova 1 1 1
Technika psaní na PC 1
Informační a komunikační technologie 1 1
Ekonomika 1 1
Strojírenství 1
Technické kreslení 1
Zemědělské stroje a zařízení 2 2
Technologie oprav 1 2 2,5
Motorová vozidla 1,5 2,5
Odborný výcvik 15 17,5 17,5
Celkem 30 33,5 32,5