Sportovní zařízení

Sportovní zařízení Hořice

sportovní hala, lezecká stěna, atletický areál

Atletický areál Hořice

atletický ovál, doskočiště, kurty, streetbal

Tenisová hala Hořice

tenisová hala, možnost pronájmu

Sportovní hala Lázně Bělohrad

sportovní hala, posilovna