Přípravné kurzy víceleté gymnázium

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na osmileté gymnázium se konají on-line.