Stravování

Stravování pro naše žáky nabízíme ve dvou jídelnách

  • v budově gymnázia a oboru sociální činnosti v Šalounově ulici v Hořicích
  • v budově zemědělských oborů, oboru Ošetřovatel a VOŠ v Riegrově ulici v Hořicích

Manuál na objednání stravy přes internet

Ceník

  • číslo účtu stravování : 115-755 914 0217/0100

Po zaplacení částky na účet bude strava na příslušný měsíc automaticky objednána podle stravovacích zvyklostí. Strava je též automaticky objednána z výše přeplatku za předcházející měsíc.

Odhlášky a přihlášky během měsíce 2 dny předem(výběr jídla, nemoc, praxe, exkurze apod.), si provede každý samostatně prostřednictvím aplikace na stránkách školy, (kde jsou též k dispozici informace o stravování a platbách), na základě přihlašovacích údajů (uživatel a heslo), nebo na terminále ve školní jídelně pomocí čipu.

V případě nemoci odhlašování jídel lze provést do 13.00 hodin den předem na tel.: 725 842 502 (pozor na dostatečnou výši konta).

Od 1. 8. 2022 dochází ke změně kontaktní osoby na stravování (odhlašování stravy, stav konta) – obracejte se na paní Bc. Moniku Faltovou, e-mail: faltova@gozhorice.cz, tel: 725 842 502.

Stravování