Kurzy pro veřejnost

Nabízíme kurzy pro veřejnost

Kurzy pro veřejnost

Kurz odborné způsobilosti
pro nakládání s přípravky
na ochranu rostlin

Kurz pro výkon
obecných zemědělských
činností

Svářečská škola