Zedník

Zedník

Kód a název oboru

36-67-H/01   ZEDNÍK (zaměřeno na klasické a moderní trendy práce)

Doba studia

3 roky

Způsob ukončení studia

závěrečná zkouška – výuční list

Obor je určen

pro chlapce s ukončenou povinnou školní docházkou

Popis oboru

 • moderní trendy práce ve stavebnictví
 • klasické zednické práce
 • práce se suchým zdivem a sádrokartonem
 • zateplování bytů, práce s izolacemi
 • základy instalatérských prací
 • klempířské práce a lešenářské práce
 • práce se stavební a projektovou dokumentací
 • práce s počítačem a internetem
 • psaní na počítači všemi deseti prsty v rámci osnov
 • možnost placené praxe na smluvním pracovišti (2. a 3. ročník)
 • možnost finanční podpory!

Rozšiřující kurzy

 • obkladačský
 • certifikace na práci se sádrokartonem
 • řidičský průkaz B, C, T
 • sváření eletrickým obloukem, plamenem, CO2
 • ovládání vysokozdvižných vozíků

Způsob odborného výcviku

Školní mechanizační středisko, od 2. ročníku možnost provádět odborný výcvik na smluvním pracovišti.

Učební plán:

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk a literatura 1 1 1
Cizí jazyk (ANJ/NMJ) 2 2 2
Literární a estetická výchova 2
Občanská nauka 1 1 1
Fyzika 1 1 1
Chemie a ekologie 1
Matematika 2 1 1
Tělesná výchova 1 1 1
Informační a komunikační technologie 1 1
Ekonomika 1 1
Technika psaní na PC 1
Technické zobrazování 1 1 1
Stavebí materiály 1 2 1
Technologie 1 1 2
Přestavby budov 1,5
Technologie suchých staveb 2
Pomocná stavební výroba 1,5
Odborný výcvik 15 17,5 17,5
Celkem 30 32,5 33,5