Maturity

Harmonogram maturitních zkoušek 2020/2021

Maturitní zkoušku v jarním zkušebním období nekoná žák, který neprospěl nebo nebyl hodnocen z některého povinného předmětu v 1. pololetí 2020/2021.I žák, který opravné zkoušky či náhradní zkoušky nevykoná do 31. března 2021 úspěšně, nadále pokračuje ve výuce ve 2. pololetí. Pokud žák vykoná opravné či náhradní zkoušky do 30. června 2021 úspěšně, může se přihlásit ke konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021. Žák, který neprospěl nebo nebyl hodnocen v 1. pololetí a do 30. června 2021 nevykonal opravné či náhradní zkoušky, i přestože ve 2. pololetí prospěl, nebude připuštěn ke konání maturitní zkoušky.

 

Didaktické testy  se uskuteční ve dnech 24., 25. a 26. května 2021, mimořádný termín se uskuteční ve dnech 7. 8. a 9. července 2021.

 

Termíny maturitních profilových zkoušek ve školním roce 2020/2021

OBOR TERMÍN DRUH ZKOUŠKY
Gymnázium 1. 6. – 2. 6. 2021 Ústní
Sociální činnost 7. 6. 2021

8. 6. – 11. 6. 2021

Praktická

Ústní

Obchodní akademie

opravný termín

4. 6. 2021

9. 6. 2021

EKO písemná

Ústní

Agropodnikání 7. 6. – 8. 6. 2021

9. 6. – 11. 6. 2021

Praktická

Ústní