Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Šablony Gymnázium, SOŠ, SOU A VOŠ, Hořice

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

plakát : Šablony Gymnázium, SOŠ, SOU A VOŠ, Hořice