Šablony Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Šablony Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016354
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát šablony II

 

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II
Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát šablony III