Energetická politika a certifikace KHK

Politika systému managementu hospodaření s energií v organizaci Královéhradeckého kraje

Certifikát ČSN EN ISO 50001:2019