Agropodnikání

  • čtyřleté studium určené pro žáky z devátých tříd ZŠ
  • studium je vhodné pro žáky, kteří mají rádi zvířata, zajímají se o životní prostřední, zemědělství a zemědělskou techniku
  • během studia žáci absolvují praxi v zemědělských podnicích

 

Něco navíc

  • žáci získají řidičský průkaz skupiny B a T
  • získají rovněž kvalifikaci ve specializačních kurzech
  • výuka jezdectví, návštěva jezdeckého kroužku, možnost ustájení vlastních koní na školním statku
  • žáci mají možnost účastnit se i kurzů sportovních – lyžařského, cykloturistického a plaveckého

 

Uplatnění absolventa

Žáci tohoto oboru budou připravováni k podnikání v zemědělství, zemědělských službách, k odborným činnostem ve státní správě a samosprávě, v orgánech ochrany přírody a životního prostředí, dále se uplatní v agroturistice.

Příklady zaměstnání: agronom, zootechnik farmář, podnikatel, zemědělský technik, plemenář, šlechtitel, prodejce zemědělské techniky, pracovník zemědělské inspekce, poradce pro zemědělství atd.

Dále je možno pokračovat ve studiu na vysokých školách, vyšších odborných školách, a to nejen zemědělských.