Přijímací řízení

VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 k denní formě studia do prvního ročníku oborů:

 

Kód oboru Název oboru Délka studia (roky) Způsob ukončení studia Přijímací zkoušky Počet přijímaných uchazečů
41-41-M/01 Agropodnikání 4 maturita ano 60

Termín pro odevzdání přihlášek:

Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení se odevzdávají do 20. února 2024 elektronicky zadáním do DiPSy, doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy tamtéž.

Součástí přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Termíny konání přijímacích zkoušek:

  • 1. termín 12. dubna 2024
  • 2. termín 15. dubna 2024

Ing. Stanislav Neuman v. r.
ředitel školy

Ke stažení