Závěrečné zkoušky

Termíny závěrečných zkoušek  ve školním roce 2022/2023

 

OBOR TERMÍN DRUH ZKOUŠKY
 

Ošetřovatel

Zemědělec – farmář

2. 6. 2023

5. 6. – 9. 6. 2023

15. 6. 2023

písemná

praktická

ústní

 

Opravář zemědělských strojů

 

 

2. 6. 2023

5. 6. – 9. 6. 2023

16. 6. 2023

písemná

praktická

ústní

 

 

V Hořicích dne 16. prosince 2022

Ing. Stanislav Neuman

ředitel školy