Závěrečné zkoušky

Termíny závěrečných zkoušek  ve školním roce 2023/2024

OBOR TERMÍN DRUH ZKOUŠKY
 

Ošetřovatel

Opravář zemědělských strojů

 

3. 6. 2024

4. 6. – 7. 6. 2024

14. 6. 2024

písemná

praktická

ústní

 

Zemědělec – farmář

 

 

3. 6. 2024

4. 6. – 7. 6. 2024

18. 6. 2023

písemná

praktická

ústní

 

 

V Hořicích dne 18. prosince 2023

Ing. Stanislav Neuman

ředitel školy