Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Závěrečné zkoušky

Harmonogram maturitních a závěrečných zkoušek 2019/2020

  1. 4. písemná práce z českého jazyka a literatury
  2. 4. písemná práce z anglického jazyka
  3. 4. odevzdání maturitní práce (PLY)
  4. 4. klasifikační porada 4. ročníků – 2. pololetí
  5. 4. předání vysvědčení za 4. ročník

do 30. 4. předání oponentních posudků k závěrečným pracím (PLY)

  1. – 6. 5. 2020 didaktické testy společné části maturitní zkoušky podle Jednotného zkušebního schéma písemných zkoušek společné části maturitních zkoušek a výběrové zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období 2020 www.novamaturita.cz
  2. – 13. 5. a 15. 5. studijní volno- maturitní ročníky
  3. 5. uzavření klasifikace 3. ročník SOU
  4. 5. pedagogická rada 3. ročníky SOU
  5. 5. vydání vysvědčení 3. ročníky SOU

 

Termíny ústních zkoušek společné části a profilových zkoušek

ve školním roce 2019/2020

OBOR TERMÍN DRUH ZKOUŠKY
Gymnázium 18. 5. – 20. 5. 2020 ústní
Sociální činnost 25. 5. 2020

26. 5. – 29. 5. 2020

praktická

ústní

Obchodní akademie 14. 5. 2020

18. 5. 2020

27. 5. – 28. 5. 2020

UCE praktická

EKO písemná

ústní

Přírodovědné lyceum 25. 5 – 26. 5. 2020

 

ústní

obhajoba maturitní práce

Agropodnikání 18. 5. – 19. 5. 2020

20. 5. – 25. 5. 2020

praktická

ústní

 

Termíny závěrečných zkoušek 2019/2020

 

OBOR TERMÍN DRUH ZKOUŠKY
Kuchař – číšník

Obráběč kovů

Ošetřovatel

Zedník

1. 6. 2020

2. 6. – 5. 6. 2020

15. 6. 2020

písemná

praktická

ústní

Opravář zemědělských strojů

 

1. 6. 2020

2. 6. – 5. 6. 2020

12. 6. 2020

písemná

praktická

ústní

 

 

 

V Hořicích dne 13. prosince 2020                                                         Ing. Stanislav Neuman

ředitel školy