Učebnice

Školní učebnice na školní rok 2018/19

Dějepis

5. G J. Souček: Dějiny pravěku a starověku (Práce, 1995)
Petráň, Beneš: České dějiny I (Práce, 1997)
Z. Beneš: Dějiny středověku (Práce)
Atlas světových dějin I (modrý)
6. G Z. Beneš: Dějiny středověku (Práce, 1994),
M. Hroch: Dějiny novověku (Práce, 1997)
Z. Beneš: Dějiny středověku (Práce)
Petráň, Beneš: České dějiny I (Práce, 1997)
Atlas světových dějin I
7. G M. Hroch: Dějiny novověku (Práce, 1997)
J. J. Kuklíkovi: Dějiny 20. století, (Práce)
R. Kvaček: České dějiny II (Práce, 1995)
Atlas světových dějin II (zelený)
1. S Čapek, Pátek: Dějepis pro SOŠ Scientia
2. S Čapek, Pátek: Dějepis pro SOŠ Scientia
8. G R. Kvaček: České dějiny II (Práce, 1995)
J. Kuklík: Dějiny 20. století (Práce 1995)
Atlas sv. dějin II – (zelený)
M.Hroch: Dějiny novověku, nakl. Práce

 

Český jazyk a literatura

5. G, 1. S Sochrová: Literatura v kostce – učební text – nakl. Fragment
Sochrová: Čítanka I k Literatuře v kostce
Sochrová: Český jazyk v kostce – formát A5
Sochrová: Cvičebnice k Českému jazyku v kostce (doporučeno)
Prokop V.: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. stol. – nakl. O.K.Soft
6. G, 2. S Sochrová: Literatura v kostce – učební text
Sochrová: Čítanka II k Literatuře v kostce
Sochrová: Český jazyk v kostce
Sochrová: Cvičebnice k Českému jazyku v kostce
Prokop V.: Literatura 19. a počátku 20. století (Od romantiků po buřiče) nakl. O.K.Soft
7. G, 3. S Sochrová: Literatura v kostce – učební text
Sochrová: Čítanka III k Literatuře v kostce
Sochrová: Český jazyk v kostce
Sochrová: Cvičebnice k Českému jazyku v kostce
Prokop: Přehled světové literatury 20.st, – nakl. O.K.Soft
Prokop: Přehled české literatury 20.st.
8. G, 4. S Sochrová: Literatura v kostce – učební text
Sochrová: Čítanka IV k Literatuře v kostce
Sochrová: Český jazyk v kostce
Sochrová: Cvičebnice k Českému jazyku v kostce
Prokop: Přehled světové literatury 20.st. – nakl. O.K.Soft
Prokop: Přehled české literatury 20.st.
Hánová E.: Odmaturuj z literatury (doporučeno, není povinné)

 

Ruský jazyk

3. G Raduga I
5. G Raduga 2. + Pracovní sešit 2 (Fraus)
6. G Raduga 2. – dokončit, Raduga 3. + Pracovní sešit 3 (Fraus )
7. G Raduga 4 – zopakovat, Raduga 5. + Pracovní sešit 5 (Fraus)
8. G Raduga 4 – dokončit, Raduga 5. + Pracovní sešit 5 (Fraus)

 

Anglický jazyk

Informace pro rodiče:
Učebnice objedná vyučující příslušné třídy na začátku školního roku na základě závazné objednávky studentů ( doba dodání cca. 1 týden), nebo si studenti mohou zakoupit použité učebnice od starších spolužáků – zatím nekupujte nic!

 

Německý jazyk

3. G Prima A1/1, (Fraus)
4. G Prima A1/2 (Fraus)
5. G Prima A2/1 (Fraus)
6. G Sprechen Sie deutsch 2
Themen aktuell 2 (nakladatelství Hueber)
7. G Sprechen Sie deutsch 2
Themen aktuell 2 (nakladatelství Hueber)
8. G Prima B1
1. S Genau 1, (Klett)

 

Matematika

Veškeré učebnice jsou z nakladatelství Prometheus – řada Matematika pro gymnázia

5. G Bušek, Calda: Základní poznatky z matematiky
Pomykalová: Planimetrie
Charvát, Zhouf, Boček: Rovnice a nerovnice
Matematické, fyzikální a chemické tabulky (ideálně Prometheus – „černé“)
6. G Pomykalová: Planimetrie
Odvárko: Funkce
Odvárko: Goniometrie
7. G Pomykalová: Stereometrie
Kočandrle, Boček: Analytická geometrie
Calda: Komplexní čísla  (pouze pro seminář)
8. G Odvárko: Posloupnosti a řady
Calda, Dupač: Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
Hrubý, Kubát: Diferenciální a integrální počet (pouze pro seminář)
1. S Calda: Matematika I pro netechnické obory SOŠ
2. S Calda: Matematika I pro netechnické obory SOŠ
Calda: Matematika II pro netechnické obory SOŠ
3. S Calda: Matematika III pro netechnické obory SOŠ
4. S Calda: Matematika III pro netechnické obory SOŠ
Calda: Matematika IV pro netechnické obory SOŠ

 

Fyzika

Veškeré učebnice jsou z nakladatelství Prometheus – řada Fyzika pro gymnázia

5. G Bednařík: Mechanika
Bartuška: Sbírka řešených úloh z Fy I (dobrovolně)
Matematické, fyzikální a chemické tabulky (ideálně Prometheus – „černé“)
6. G Bartuška, Svoboda: Molekulová fyzika a termika
Lepil, Šedivý: Elektřina a magnetismus
Bartuška: Sbírka řešených úloh z Fy II (dobrovolně)
7. G Lepil, Šedivý: Elektřina a magnetismus
Lepil: Mechanické kmitání a vlnění
Bartuška: Sbírka řešených úloh z Fy III (dobrovolně)
8. G Lepil: Optika
I. Štoll: Fyzika mikrosvěta
Bartuška: Speciální teorie relativity
Macháček: Astrofyzika
Bartuška: Sbírka řešených úloh z Fy IV (dobrovolně)
1. S I. Štoll: Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU (nakl. Prometheus)

 

Biologie

5. G R. Závodská: Biologie buňek (Scientia)
Kincl: Biologie rostlin (Fortuna) nebo Kubát : Botanika (Scientia)
6. G Smrž: Bi živočichů (Fortuna) nebo Papáček : Zoologie (Scienta)
7. G Novotný: Biologie člověka (Fortuna)
8. G Nečásek: Genetika (Scienta) nebo Genetika – Kočárek (Scienta)
Storch, Mihulka: Úvod do současné ekologie (Portál)
1. S Novotný: Biologie člověka (Fortuna)
2. S Novotný: Biologie člověka (Fortuna)

 

Chemie

5. G Flemr, Dušek: Chemie pro gymnázia I (obecná a anorganická (SPN))
6. G Kolář, Kodíček, Pospíšil: Chemie pro gymnázia II (anorganická a biochemie (SPN))
7. G, 8. G Kolář, Kodíček, Pospíšil: Chemie pro gymnázia II (anorganická a biochemie (SPN))

 

ZSV

5. G, 6. G Gillnerová, Buriánek: Základy psychologie a sociologie (Fortuna 1995)
7. G Eichler, Ryska, Svoboda: Základy státoprávní teorie, ekonomie, ekonomiky,…(Fortuna 1995)
8. G Adamová, Dudák, Ventura: Základy filozofie a etiky Fortuna 1995)
5.–8. G Odmaturuj ze společenských věd (Didaktis)

 

Korespondence

1.S Olga Kuldová: Obchodní korespondence I (možnost koupit od starších studentů)

 

Sociální zabezpečení 2015/2016

3.S, 4.S Úz.(úplné znění) Sociální zabezpečení (Sagit) – poslední platná právní úprava (Sojka, Pudlák) – (Fortuna)

 

Seznam učebnic pro učební obory

Seznam učebnic pro učební obory