Školní statek

Školní statek z výšky

Školní statek je školním hospodářstvím zajišťujícím praktické vyučování žáků podle školních vzdělávacích programů. Je zařízením Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice – střední školy a vyšší odborné školy, příspěvkové organizace a vedle účelového vzdělávacího poslání plní výrobní úkoly, na základě kterých je zajištěna jeho částečná ekonomická samostatnost.

Hospodaří na 274 ha zemědělské půdy, z toho 242 ha je půda orná, zbytek tvoří trvalé travní porosty a pastviny. V oblasti rostlinné výroby se zaměřuje na produkci obilovin (pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý a oves), řepky ozimé, hrachu setého a cukrovky. K zajištění krmivové základny je pěstována kukuřice na siláž a jetelotravní směsky. Provoz si zabezpečuje vlastními mechanizačními prostředky, při sklizni spolupracuje s partnerskými firmami.

Součástí výroby na školním statku je i živočišná výroba, kde se kromě kategorií skotu chovají koně, ovce, kozy, králíci, husy a slepice. Odběr mléka zajišťuje mlékárna Pragolaktos.

V roce 2018 byl dokončen projekt Modernizace cvičné stáje pro skot Gymnázia, střední odborné školy, středního odborného učiliště a vyšší odborné školy Hořice za více než 90 milionů korun, který byl podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu. Modernizace zahrnovala rekonstrukci stáje pro dojnice a jalovice, úpravu stávajících stájí na stáj pro výkrm býků, hnojiště pro skladování chlévské mrvy, úpravu silážních žlabů, skladovací jímky pro odpadní vody, dojírny a vybudování nezbytné infrastruktury (přípojky, komunikace). Součástí investice bylo kromě staveb i pořízení nové mechanizace, například manipulátoru či traktoru, výpočetní techniky a zřízení moderní učebny.

Modernizace statku bude pokračovat, neboť škola je zařazena do dotačního programu Ministerstva zemědělství – Centra odborné přípravy na období 2019 – 2021.