Praxe

Praxe na školním statku

Praxi na školním statku vykonávají jednak žáci oboru Agropodnikání a oboru Zemědělec- farmář Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice – střední školy a vyšší odborné školy, příspěvkové organizace, ale i žáci oboru Farmář ze Střední školy řemesel a Základní školy, Hořice.

Na školním statku žáci absolvují praxi učební, individuální i prázdninovou. Praxe je zaměřena na následující oblasti:

  • chov drobného zvířectva
  • ošetřování zvířat
  • dojení v moderní dojírně
  • traktorová praxe
  • činnosti spojené s náplní práce agronoma a zootechnika
  • chov koní
  • ekonomická praxe
  • praxe v dílnách

Kromě praxe vedou učitelé odborných předmětů na školním hospodářství i praktická předmětová cvičení. Žáci si zde ověřují teoretické znalosti a procvičují dovednosti získané v předmětech  Pěstování rostlin, Chov zvířat, Základy mechanizace a Odborné dovednosti. Statek vytváří zázemí pro volitelný předmět Jezdectví a chov koní a zájmovou činnost žáků, kteří ve svém volném čase mohou navštěvovat jezdecký kroužek.

Pro praxi a cvičení slouží nově vybudovaná odborná učebna.

Virtuální prohlídka