Povinně zveřejňované informace

1. Název

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

 

Regiocentrum Nový pivovar
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

 

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

 

3. Organizační struktura

 

4. Kontakty

 

5. Bankovní spojení

 

Provozní účet 115-7558890227/0100

Stravné 115-7559140217/0100

Školné 115-7559200267/0100

 

6. IČO

06668364

 

7. Plátce z přidané hodnoty

CZ06668364

 

8. Dokumenty

 

9. Žádosti o informace

 

  • Podání elektronicky
  • Prostřednictvím elektronické pošty: info@gozhorice.cz
  • Prostřednictvím datové schránky (IDDS) 6hxdwva
  • Podání písemně na adresu sídla organizace
  • Poštou, osobně:

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice
– střední škola a vyšší odborná škola
Riegrova 1403
508 01 Hořice

 

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: Jana Dušková.

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti přijímají žádosti o poskytnutí informací zástupci ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti výše uvedené (*), na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon 561/2004 Sb., školský zákon

Zákon 500/2004 Sb., správní řád

Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Zákon o účetnictví 563/91 Sb.

Vyhláška č. 410/09 Sb. k zákonu o účetnictví

 

 

11.2. Vydané právní předpisy

 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyl stanoven

 

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo stanoveno

 

13. Licenční smlouvy

    • Nejsou uzavřeny

 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím