Povinně zveřejňované informace

 1. Název

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

 

 1. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

 

Regiocentrum Nový pivovar
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

 

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

 

 1. Organizační struktura

 

 1. Kontakty

 

 1. Bankovní spojení

 

Provozní účet 115-7558890227/0100

Stravné 115-7559140217/0100

Školné 115-7559200267/0100

 

06668364

 

 1. DIČ

CZ06668364

 

 1. Dokumenty
  • 8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina

Údaje o rozpočtu

 

 1. Žádosti o informace

 

 • Podání elektronicky
 • Prostřednictvím elektronické pošty: info@gozhorice.cz
 • Prostřednictvím datové schránky (IDDS) 6hxdwva
 • Podání písemně na adresu sídla organizace
 • Poštou, osobně:

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice
– střední škola a vyšší odborná škola
Riegrova 1403
508 01 Hořice

 1. Příjem žádostí a dalších podání

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: Jana Dušková.

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti přijímají žádosti o poskytnutí informací zástupci ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti výše uvedené (*), na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

 

 1. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Formuláře

 

Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici u ředitele SŠ.

 

 1. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Stránky Ministerstva školství: http://www.msmt.cz/rodic
Stránky Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx
Portál veřejné správy ČR
+ http://portal.gov.cz – sekce ŽIVOTNÍ SITUACE
www.otevrete.cz

 

 1. Předpisy
  • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon 561/2004 Sb., školský zákon

Zákon 500/2004 Sb., správní řád

Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Zákon o účetnictví 563/91 Sb.

Vyhláška č. 410/09 Sb. k zákonu o účetnictví

 

  • 14.2. Vydané právní předpisy

 

 1. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyl stanoven

  • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo stanoveno

 

 1. Licenční smlouvy
  • Nejsou uzavřeny
 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

 

 • Poskytnuté informace