Vyšší odborná škola

68-43-N/02 Veřejnosprávní činnost

Vzdělávací program

Obnova a rozvoj venkova

 

Obsah studia

Tříleté studium ukončené absolutoriem pro absolventy středních škol.

 

Uplatnění

Absolventi vyššího studia oboru Veřejnosprávní činnost se uplatní ve funkcích státní správy a samosprávy nebo v podnikatelské sféře.

 

Učební plány

Organizace studia

Studium je organizováno ve formě denního nebo dálkového tříletého studia s čtyřměsíční (denní) nebo s měsíční (dálkové) odbornou praxí.

Zakončení studia

Studium je zakončeno absolutoriem, absolvent obdrží titul diplomovaný specialista.

Žáci mají možnost ubytování a stravování v areálu školy.

Roční školné činí 2 500,- Kč. Je posíláno na účet školy 115-7559200267/0100 a jako VS je použito datum narození ve formátu DDMMRR.

 

Proč chodit k nám na VOŠ

• Moderní akreditační program
• Kreditní systém
• Studium s důrazem na praxi
• Přijetí bez přijímacích zkoušek
• Není zde matematika
• Už v průběhu studia získání kontaktů na zaměstnavatele nebo přímo zaměstnání
• Rozšířený počet hodin anglického i druhého jazyka
• Možnost účasti na exkurzích a kurzech
• Jezdectví
• Individuální přístup
• Rodinné prostředí
• Uznání studia VOŠ – absolvent  VOŠ má možnost pokračovat ve studiu na vybraných VŠ ve zkrácené formě – již za rok získá titul Bc.

Benefity

• Řidičské oprávnění typu A, B za zvýhodněnou cenu
• Kurz základních zemědělských dovedností za zvýhodněnou cenu
• Zdarma kurz nakládání s chemickými přípravky

Přílohy