Vyšší odborná škola

68-43-N/02 Veřejnosprávní činnost

  • Vzdělávací program Obnova a rozvoj venkova
  • Tříleté studium pro absolventy středních škol.
  • Denní forma studia
  • Čtyřměsíční (denní) odborná praxe
  • Studium je zakončeno absolutoriem, absolvent obdrží titul diplomovaný specialista.
  • Žáci mají možnost ubytování a stravování v areálu školy.
  • Roční školné činí 2 500,- Kč.  (Je posíláno na účet školy 115-7559200267/0100 a jako VS je použito datum narození ve formátu DDMMRR.)

Uplatnění

Absolventi se uplatní ve funkcích státní správy a samosprávy nebo v podnikatelské sféře.

Proč chodit k nám na VOŠ

• Moderní akreditační program
• Kreditní systém
• Studium s důrazem na praxi
• Přijetí bez přijímacích zkoušek
• Není zde matematika
• Už v průběhu studia získání kontaktů na zaměstnavatele nebo přímo zaměstnání
• Rozšířený počet hodin anglického i druhého jazyka
• Možnost účasti na exkurzích a kurzech
• Jezdectví
• Individuální přístup
• Rodinné prostředí
• Uznání studia VOŠ – absolvent  VOŠ má možnost pokračovat ve studiu na vybraných VŠ ve zkrácené formě – již za rok získá titul Bc.

Benefity

• Kurz základních zemědělských dovedností za zvýhodněnou cenu
• Kurz nakládání s chemickými přípravky za zvýhodněnou cenu

 

Přihláška ke studiu

 

Učební plány