Termíny zkoušek

V souladu s vyhláškou č.10/2005 Sb., v platném znění, učebním plánem akreditovaného vzdělávacího programu a školním řádem vyšší odborné školy vyhlašují vyučující jednotlivých předmětů následující termíny zkoušek pro zimní období školního roku 2021/2022.

 

Termíny zkoušek

Ročník Předmět

forma zkoušky

Zkoušející  

Datum

 

1. Anglický jazyk

písemná

Mgr. Kateřina Štecherová 13. 1. 2022; 8.00

18. 1. 2022; 8.00

Právo a legislativa

ústní

 

Ing. Hana Sůvová 19. 1. 2022; 8.00

24. 1. 2022; 9.00

Management

písemná

 

Ing. Edita Vaňková 10. 1. 2022; 9.00

14. 1. 2022; 9.00

Udržitelný rozvoj krajiny

ústní

 

Ing. Helena Vacková 14. 1. 2022; 8.00

21. 1. 2022; 8.00

26. 1. 2022; 8.00

2.

 

Ruský jazyk

písemná

PhDr. Jan Tomíček 13. 1. 2022; 8.00

20. 1. 2022; 10.00

Právo a legislativa

ústní

Ing. Hana Sůvová

 

25. 1. 2022; 8.00

27. 1. 2022; 8.00

Zabezpečení organizace

písemná

Ing. Edita Vaňková

 

 

10. 1. 2022; 10.00

14. 1. 2022; 10.00

 

Udržitelný rozvoj krajiny

ústní

Ing. Helena Vacková 17. 1. 2022; 8.00

24. 1. 2022; 8.00

28. 1. 2022; 8.00

3.

 

Ruský jazyk

písemná

PhDr. Jan Tomíček 20. 1. 2022; 8.00

27. 1. 2022; 8.00

Veřejné finance

ústní

Ing. Eva Hradilová 17. 1. 2022; 8.00

21. 1. 2022; 8.00

26. 1. 2022; 8.00

Personalistika a mzdy

ústní

Ing. Hana Sůvová 14. 1. 2022; 8.00

21. 1. 2022; 8.00

Udržitelný rozvoj krajiny

ústní

Ing. Helena Vacková 10. 1. 2022; 8.00

25. 1. 2022; 8.00

 

Zkoušky se konají v kmenových učebnách, pokud není rozvrhem hodin stanoveno jinak. Studenti se na zkoušky přihlašují u zkoušejících do 4. ledna 2022.

 

V Hořicích dne 6. prosince 2021

Ing. Stanislav Neuman

ředitel školy