Termíny zkoušek

V souladu s vyhláškou č.10/2005 Sb., v platném znění, učebním plánem akreditovaného vzdělávacího programu a školním řádem vyšší odborné školy vyhlašují vyučující jednotlivých předmětů následující termíny zkoušek pro letní období školního roku 2022/2023.

 

Termíny zkoušek

Ročník Předmět

forma zkoušky

Zkoušející Datum – řádný termín
Datum – opravný termín
1. Veřejná správa

ústní

Ing. Eva Hradilová 17. 5.  od 11 hod.

23. 5.  od 11 hod.

30. 5.  od 11 hod. – opr.
Psychologie a sociologie

písemná

Mgr. Marcela Holubičková 16. 5.  od 11 hod.
20. 5.  od 11 hod. – opr
Základy ekonomiky

písemná

Ing. Hana Sůvová 13. 5.  od 11 hod.
19. 5.  od 11 hod. – opr.
Základy lesnictví

ústní

Ing. Helena Vacková 25. 5.  od 11 hod.

27. 5.  od 11 hod.

31. 5.  od 11 hod. – opr.
Ročník Předmět

forma zkoušky

Zkoušející  Datum – řádný termín
Datum – opravný termín
3. Veřejná správa

ústní

Ing. Eva Hradilová 2. 6.   od 8.00 hod
7. 6.  od 8.00 hod. – opr.
Anglický jazyk

ústní

Mgr. Soňa Kobrová 30. 5. od 7.45 hod.
8. 6.  od 9.30 hod.
Právo a legislativa

písemná

Ing. Hana Sůvová 23. 5.  od 11 hod.
30. 5.  od 11 hod. – opr.
Udržitelný rozvoj krajiny

písemná

Ing. Helena Vacková 26. 5.  od 11 hod.
9. 6.  od 11 hod. – opr.

 

 

Zkoušky se konají v kmenových učebnách, pokud není rozvrhem hodin stanoveno jinak. Studenti se na zkoušky přihlašují u zkoušejících do 4. května 2022.

 

 

 

Ročník Předmět

forma zkoušky

Zkoušející Datum – řádný termín
Datum – opravný termín
2. Veřejná správa

ústní

Ing. Eva Hradilová 15. 6. 2022 – 8.00
22. 6. 2022 – 8.00
29. 6.  od 8.00 – opr.
Anglický jazyk

ústní

Mgr. Soňa Kobrová 16. 6. – 7.45 hod.
21. 6. – 9.30 – opr.
Stavba venk. prostoru

ústní

Ing. Vladimír Vacek 20. 6. – 13.30
23. 6. – 13.30
28. 6. – 11 – opr.
Sociální práce

písemná

Ing. Eva Hradilová 17. 6. – 8.30
27. 6. – 8.00 – opr.

 

 

Zkoušky se konají v kmenových učebnách, pokud není rozvrhem hodin stanoveno jinak. Studenti se na zkoušky přihlašují u zkoušejících do 3. června 2022

 

Ing. Stanislav Neuman

                                                                                                                    ředitel školy