Termíny zkoušek

V souladu s vyhláškou č.10/2005 Sb., v platném znění, učebním plánem akreditovaného vzdělávacího programu a školním řádem vyšší odborné školy vyhlašují vyučující jednotlivých předmětů následující termíny zkoušek pro letní období školního roku 2020/2021.

 

Termíny zkoušek

 

2. ročník denní studium: Zkouškové období 12. – 30. dubna 2021
Předmět Vyučující Forma zkoušky Řádný termín Opravný termín
Anglický jazyk Mgr. Blanka Moravcová písemná 23. 4. 8:30 30. 4. 8:30
Veřejná správa Ing. Eva Hradilová ústní 16. 4. 8:00 28. 4. 8:00
Sociální práce Ing. Hana Sůvová písemná 12. 4. 8:00 22. 4. 8:00
Stavby ve venkovském prostoru Ing. Vladimír Vacek ústní 20. 4. 14:00

27. 4. 14:00

30. 4. 14:00
3. ročník denní studium: Zkouškové období 26. dubna – 14. května 2021
Předmět Vyučující Forma zkoušky Řádný termín Opravný termín
Anglický jazyk Mgr. Soňa Kobrová ústní 4. 5. 9 :00 11. 5. 9:00
Veřejná správa Ing. Eva Hradilová ústní 30. 4. 8:00 12. 5. 8:00
Psychologie Mgr. Marcela Holubičková písemná 26. 4. 8:00 3. 5. 8:00
Fondy EU, projekty a dotace Ing. Eva Hradilová ústní předtermín

21. 4. 13:00

29. 4. 8:00

6. 5. 8:00
Management Ing. Edita Vaňková ústní 3. 5. 10:00 7. 5. 10:00
Právo a legislativa Ing. Hana Sůvová ústní 10. 5. 8:00 13. 5. 8:00
Řešení problémů, rozhodování Ing. Eva Hradilová písemná 27. 4. 8:00 10. 5. 8:00

 

 

1. ročník denní studium: Zkouškové období  11. – 31. května 2021
Předmět Vyučující Forma zkoušky Řádný termín Opravný termín
Veřejná správa Ing. Eva Hradilová ústní 11. 5., 8 hod.

12. 5., 8 hod

26.5., 10 hod., individuálně
Psychologie a sociologie Mgr. Marcela Holubičková písemná 14.5. 8 hodin 28.5. , 8 hodin
Základy ekonomiky Ing. Hana Sůvová písemná 20.5., 8 hod 26.5.,8 hod
Základy lesnictví Ing. Helena Vacková ústní 17. 5., 8 hod

24. 5., 8 hod

27. 5. 8 hod
3. ročník dálkové studium: Zkouškové období 24. května – 11. června 2021
Předmět Vyučující Forma zkoušky Řádný termín Opravný termín
Veřejná správa Ing. Eva Hradilová ústní 28. 5., 8 hod 3. 6., 8 hod, individuálně
Anglický jazyk Mgr. Blanka Moravcová  ústní 27. 5., 14:00 4. 6., 10:00
Ruský jazyk PhDr. Jan Tomíček ústní 25. 5., 13 hod 3. 6.

Vyhlášené termíny jsou pro studenty závazné, v případě více termínů se přihlašují u zkoušejícího. Pokud student onemocní nebo mu bude nařízena karanténa, přidělí mu zkoušející náhradní termín zkoušky. Formu ústní zkoušky (distanční nebo prezenční) upřesní zkoušející podle aktuálních protiepidemických opatření.

 

V Hořicích dne 24. března 2021

Ing. Stanislav Neuman

ředitel školy