Termíny zkoušek

V souladu s vyhláškou č.10/2005 Sb., v platném znění, učebními plány akreditovaných vzdělávacích programů a školním řádem vyšší odborné školy vyhlašují vyučující jednotlivých předmětů následující termíny zkoušek pro zimní období školního roku 2020/2021.

Termíny zkoušek

 

Ročník Předmět, forma zkoušky Zkoušející

Datum

1. denní Anglický jazyk

písemná

Mgr. Kobrová  14. 1. 8,45 hodin

14. 1. 9,45 hodin

21. 1. 8,45 náhradní a opravná

Právo a legislativa

písemná

 

Ing. Sůvová  11. 1. 8,00 hodin

18. 1. 8,00 náhradní a opravná

Management

písemná

 

Ing. Vaňková  22. 1. 10,00 hodin

náhradní a opravná individuálně

Udržitelný rozvoj krajiny

ústní

 

Ing. Vacková  19. 1. 8,00 hodin

25. 1. 8,00 hodin

28. 1. 8,00 náhradní a opravná

3. dálková Management v organizaci

písemná

Ing. Vaňková 22. 1.  8,00 hodin

27. 1.  8,00 náhradní a opravná

 

Zkoušky se konají v kmenových učebnách, pokud není rozvrhem hodin stanoveno jinak. Studenti se na zkoušky přihlašují u zkoušejících do 4. ledna 2021

 

 

 

V Hořicích dne 14. prosince 2020

Ing. Stanislav Neuman

                                                                                                                                            ředitel školy