Termíny zkoušek

V souladu s vyhláškou č.10/2005 Sb., v platném znění, učebními plány akreditovaných vzdělávacích programů a školním řádem vyšší odborné školy vyhlašují vyučující jednotlivých předmětů následující termíny zkoušek pro zimní období školního roku 2022/2023.

Termíny zkoušek

Ročník

Předmět

forma zkoušky

Zkoušející

Datum

1. Anglický jazyk

písemná

Mgr. Petr Zach 11. 1. 2023; 11.30

18. 1. 2023; 11.30 – opr.

Právo a legislativa

ústní

 

Ing. Hana Sůvová 23. 1. 2023; 11.30

26. 1. 2023; 11.30 – opr.

Management

písemná

 

Ing. Edita Vaňková 18. 1. 2023; 8.00

25. 1. 2023; 8.00

Udržitelný rozvoj krajiny

ústní

 

Ing. Helena Vacková 10. 1. 2023; 11.30

17. 1. 2023; 11.30

25. 1. 2023; 11.30 – opr.

2.

 

Ruský jazyk

písemná

PhDr. Jan Tomíček 12. 1. 2023; 8.00

19. 1. 2023; 8.00 – opr.

Právo a legislativa

ústní

Ing. Hana Sůvová

 

10. 1. 2023; 11.30

17. 1. 2023; 11.30 – opr.

Zabezpečení organizace

písemná

Ing. Ivana Mašková

 

 

16. 1. 2023; 11.30

23. 1. 2023; 11.30 – opr.

 

Udržitelný rozvoj krajiny

ústní

Ing. Helena Vacková 11. 1. 2023; 11.30

18. 1. 2023; 11.30 – opr.

3.

 

Ruský jazyk

písemná

PhDr. Jan Tomíček 12. 1. 2023; 10.00

19. 1. 2023; 10.00 – opr.

Veřejné finance

ústní

Ing. Eva Hradilová 10. 1. 2023; 11.30

20. 1. 2023; 11.30

23. 1. 2023; 11.30 – opr.

Personalistika a mzdy

ústní

Ing. Hana Sůvová 18. 1. 2023; 11.30

25. 1. 2023; 11.30 – opr.

Udržitelný rozvoj krajiny

ústní

Ing. Helena Vacková 9. 1. 2023; 11.30

16. 1. 2023; 11.30

26. 1. 2023; 11.30 – opr.

 

Zkoušky se konají v kmenových učebnách, pokud není rozvrhem hodin stanoveno jinak. Studenti se na zkoušky přihlašují u zkoušejících do 4. ledna 2023.

 

V Hořicích dne 9. prosince 2022

 

Ing. Stanislav Neuman

                                                                                                                    ředitel školy