Termíny zkoušek

V souladu s vyhláškou č.10/2005 Sb., v platném znění, učebními plány akreditovaných vzdělávacích programů a školním řádem vyšší odborné školy vyhlašují vyučující jednotlivých předmětů následující termíny zkoušek pro zimní období školního roku 2023/2024

Termíny zkoušek

 

Ročník Předmět

forma zkoušky

Zkoušející  

Datum

 

1. Anglický jazyk

písemná

Mgr. Kateřina Štecherová 18. 1. 2024; 12.00

23. 1. 2024; 12.45 – opr.

Právo a legislativa

ústní

 

Ing. Hana Sůvová 8. 1. 2024; 12.00

15. 1. 2024; 12.00 – opr.

Management

písemná

 

Ing. Edita Váchová 16. 1. 2024; 9.00

23. 1. 2024; 9.00

Udržitelný rozvoj krajiny

ústní

 

Ing. Helena Vacková 11. 1. 2024; 11.30

17. 1. 2024; 11.30

Opravný dle dohody

2.

 

Ruský jazyk

písemná

PhDr. Jan Tomíček 11. 1. 2024; 8.00

22. 1. 2024; 8.00 – opr.

Právo a legislativa

ústní

Ing. Hana Sůvová

 

9. 1. 2024; 12.00

16. 1. 2024; 12.00 – opr.

Zabezpečení organizace

písemná

Ing. Hana Sůvová

 

 

19. 1. 2024; 12.00

25. 1. 2024; 12.00 – opr.

 

Udržitelný rozvoj krajiny

ústní

Ing. Helena Vacková 15. 1. 2024; 11.30

Opravný dle dohody

V souladu s vyhláškou č.10/2005 Sb., v platném znění, učebními plány akreditovaných vzdělávacích programů a školním řádem vyšší odborné školy vyhlašují vyučující jednotlivých předmětů následující termíny zkoušek pro zimní období školního roku 2023/2024

Termíny zkoušek

 

Ročník Předmět

forma zkoušky

Zkoušející Datum

 

3.

 

Ruský jazyk

písemná

PhDr. Jan Tomíček 11. 1. 2024; 10.15

22. 1. 2024; 10.15 – opr.

Veřejné finance

ústní

Ing. Eva Hradilová 15. 1. 2024; 12.00

18. 1. 2024; 12.00

24. 1. 2024;  – opr.

Personalistika a mzdy

ústní

Ing. Hana Sůvová 23. 1. 2024; 12.00

26. 1. 2024; 12.00 – opr.

Udržitelný rozvoj krajiny

ústní

Ing. Helena Vacková 9. 1. 2024; 11.30

Opravný dle dohody

Zkoušky se konají v kmenových učebnách, pokud není rozvrhem hodin stanoveno jinak. Studenti se na zkoušky přihlašují u zkoušejících do 5. ledna 2024.

 

V Hořicích dne 13. prosince 2023

 

 

 

Ing. Stanislav Neuman

                                                                                                                    ředitel školy