Termíny zkoušek

V souladu s vyhláškou č.10/2005 Sb., v platném znění, učebními plány akreditovaných vzdělávacích programů a školním řádem vyšší odborné školy vyhlašují vyučující jednotlivých předmětů následující termíny zkoušek pro letní období školního roku 2023/2024

Termíny zkoušek

Ročník Předmět

forma zkoušky

Zkoušející Datum – řádný termín
Datum – opravný termín
1.

 

Veřejná správa

ústní

Ing. Eva Hradilová 14. 5.; 12.00 hod.
30. 5.; 12.00 hod. – opr.
Psychologie a sociologie

písemná

Mgr. Marcela Holubičková 20. 5.; 12.00 hod.
29. 5.; 12.00 hod.  – opr
Základy ekonomie

písemná

Ing. Hana Sůvová 23. 5.; 12.00 hod.
28. 5.; 12.00 hod. – opr.
Základy lesnictví

ústní

Ing. Helena Vacková 9. 5.; 12.00 hod.

15. 5.;12.00 hod

30. 5.; 12.00 hod. – opr.

Zkoušky se konají v kmenových učebnách, pokud není rozvrhem hodin stanoveno jinak. Studenti se na zkoušky přihlašují u zkoušejících do 10. května 2024.

 

V souladu s vyhláškou č.10/2005 Sb., v platném znění, učebními plány akreditovaných vzdělávacích programů a školním řádem vyšší odborné školy vyhlašují vyučující jednotlivých předmětů následující termíny zkoušek pro letní období školního roku 2023/2024

Termíny zkoušek

Ročník Předmět

forma zkoušky

Zkoušející Datum – řádný termín
Datum – opravný termín
2.

 

Veřejná správa

ústní

Ing. Eva Hradilová 17. 6. 2024
24. 6. 2024
Anglický jazyk

ústní

Mgr. Petr Zach 11. 6. 2024; 13.00
18. 6. 2024; 13.00
Stavba venk. prostoru

ústní

Ing. Vladimír Vacek 20. 6. 2024; 14.00
27. 6. 2024
Sociální práce

písemná

Ing. Eva Hradilová 10. 6. 2024
26. 6. 2024

Zkoušky se konají v kmenových učebnách, pokud není rozvrhem hodin stanoveno jinak. Studenti se na zkoušky přihlašují u zkoušejících do 6. června 2024.