Obráběč kovů

Obráběč kovů

Kód a název oboru

23-56-H/01   OBRÁBĚČ KOVŮ (zaměřeno na elektronicky řízené stroje)

Doba studia

3 roky

Způsob ukončení studia

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a úspěšný absolvent obdrží výuční list.

Obor je určen

pro dívky i chlapce s ukončenou povinnou školní docházkou

Popis oboru

 • práce na elektronicky řízených strojích
 • strojní obrábění, soustružení, frézování, vrtání, broušení
 • práce s technickou dokumentací
 • technologie obrábění
 • řízení motorových vozidel B v rámci osnov zdarma
 • sváření CO2 v rámci osnov zdarma
 • práce s počítačem a internetem
 • psaní na počítači všemi deseti prsty v rámci osnov
 • možnost placené praxe na smluvním pracovišti (2. a 3. ročník)
 • možnost finanční podpory!

Spolupráce s firmou DEPRAG CZ a. s.

 • praktická výuka ve firmě DEPRAG CZ a.s.
 • možnost placené praxe ve firmě
 • možnost stipendia
 • až 4.000,- Kč měsíčně může činit příjem studenta ve 3. ročníku (příspěvek kraje + produktivní práce žáků v podniku DEPRAG CZ a. s.
  + stipendium podniku DEPRAG CZ a. s.)

Rozšiřující kurzy

 • řidičský průkaz C, T
 • sváření eletrickým obloukem, plamenem
 • ovládání vysokozdvižných vozíků

Způsob odborného výcviku

Školní mechanizační středisko, od 2. ročníku možnost provádět odborný výcvik na smluvním pracovišti.

Učební plán:

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk a literatura 1 1 1
Cizí jazyk (ANJ/NMJ) 2 2 2
Literární a estetická výchova 2
Občanská nauka 1 1 1
Fyzika 1 1 1
Chemie ekologie 1
Matematika 2         2         1
Tělesná výchova 1 1 1
Informační a komunikační technologie 1
Technika psaní na PC 1
Ekonomika 2
Programování CNC 1 2
Technická dokumentace 2 1 1
Strojnictví 2 1 1
Strojírenská technologie 2 1
Technologie 3 1 1
Odborný výcvik 12 17,5 17,5
Celkem 33 31,5 31,5