Přírodovědné lyceum

Přírodovědné lyceum

Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou, jehož cílem je příprava žáků k dalšímu studiu.

 

Obecné informace

 • čtyřleté studium určené pro žáky z devátých tříd ZŠ
 • náplň oboru je téměř identická s přírodovědným gymnáziem
 • dominance předmětů Matematika, Biologie, Chemie, Ekologie
 • žáci studují dva cizí jazyky, výběr: angličtina, němčina, ruština
 • cílem je příprava žáků k dalšímu studiu na vysokých a vyšších odborných školách

 

Něco navíc

 • milovníci koní mohou navštěvovat nepovinný předmět jezdectví a získat jezdeckou licenci
 • v každém ročníku je zařazen kurz s ekologickou tématikou
 • žáci absolvují praxe v ZOO Dvůr Králové, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy apod.
 • žáci se účastní kurzů sportovních – lyžařského, cykloturistického a plaveckého

 

Přijímací zkoušky

 • v současné době se na obor nekonají přijímací zkoušky
 • pro školní rok 2015/16 jsme přijímali 30 žáků

 

Maturita

 • písemná část státní maturitní zkoušky je upravena školským zákonem a je řízena společností CERMAT
 • profilová (školní) část maturitní zkoušky se skládá z:
  – obhajoby maturitní práce
  – Biologie
  – Chemie

 

Uplatnění absolventa

Absolventi přírodovědného lycea mohou dále pokračovat ve studiu na vysokých školách  zaměřených na biologii, chemii, životní prostředí, potravinářství, zemědělství apod., tj. na medicínu, farmacii, matematicko-fyzikální fakultu, pedagogické fakulty, chemické, technické, ekonomické, zemědělské vysoké školy a mnohé další.

Mohou dále pokračovat i na vyšších odborných školách (např. se mohou stát studenty VOŠ v Hořicích a pokračovat studiem oboru Obnova a rozvoj venkova).

Pokud absolventi nebudou pokračovat ve studiu, uplatní se v oblasti ekologie, chemie, geografie, informačních a komunikačních technologií, potravinářství, zemědělství apod., v činnostech laboratorního i provozního charakteru, dále v administrativní a správní činnosti zejména v oblastech příslušné profilace.

V současné době studium dobíhá a noví studenti se nepřijímají.