Kuchař – číšník

Kuchař - číšník

Kód a název oboru

65 – 51 -H/01  KUCHAŘ/ČÍŠNÍK

Doba studia

3 roky

Způsob ukončení studia

závěrečná zkouška – výuční list

Obor je určen

pro dívky i chlapce s ukončenou povinnou školní docházkou

Popis oboru

  • základy společného stravování
  • základy stolničení
  • technologie potravin a výživy
  • příprava slavnostních hostin
  • práce s počítačem a internetem
  • psaní na počítači všemi deseti prsty v rámci osnov
  • možnost placené praxe na smluvním pracovišti

Rozšiřující kurzy

  • barmanský kurz
  • řidičský průkaz B, C, T

Způsob odborného výcviku

Školní stravovací zařízení, od druhé poloviny 1. ročníku možnost provádět odborný   výcvik na smluvním pracovišti.

Učební plán:

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk 1 1 1
Anglický jazyk / Německý jazyk – pokročilí 2,5 2 2
Anglický jazyk / Německý jazyk – začátečníci 1 1 1,5
Občanská nauka 1 1 1
Fyzika 1
Chemie 1
Biologie a ekologie 1
Matematika 1 1 1
Literární a estetická výchova 2
Tělesná výchova 1 1 1
Technika psaní na PC 1
Informační a komunikační technologie 1 1
Ekonomika 1 1 1
Potraviny a výživa 1 1 1
Technologie přípravy pokrmů 1 2 2
Stolničení 1 1 1
Základy manažerské práce 1
Společenská výchova a komunikace 1
Odborný výcvik 15 17,5 17,5
Celkem 31,5 31,5 33