Výsledky přijímacích zkoušek – Zemědělec-farmář

Přijatí uchazeči 1. kolo

Informace k přijímacímu řízení