Výsledky přijímacích zkoušek – Ošetřovatel

Výsledky přijímacího řízení 2022/2023 5. kolo

Výsledky přijímacího řízení 2022/2023 4. kolo

Výsledky přijímacího řízení 2022/2023 3. kolo

Výsledky přijímacího řízení 2022/2023 2. kolo

Výsledky přijímacího řízení 2022/2023 1. kolo

 

Seznam přijatých uchazečů je zveřejněn pod registračním číslem, které bylo uchazečům sděleno na pozvánce na přijímací zkoušku. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Rozhodnutí lze vydat na žádost.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.