Výsledky přijímacích zkoušek – Ošetřovatel

Výsledky příjímacího řízení 4. kolo

Výsledky příjímacího řízení 2. kolo

Výsledky příjímacího řízení 1. kolo

Přijatí uchazeči postup

Nepřijatí uchazeči postup

 

Seznam přijatých uchazečů je zveřejněn pod registračním číslem, které bylo uchazečům sděleno na pozvánce na přijímací zkoušku. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Rozhodnutí lze vydat na žádost.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.