Výsledky přijímacích zkoušek – Ošetřovatel

Přijatí uchazeči 1. kolo

Informace k přijímacímu řízení