Výsledky přijímacích zkoušek – Sociální činnost

Přijatí uchazeči 2. kolo

Nepřijatí uchazeči 2. kolo

 

Přijatí uchazeči postup

Nepřijatí uchazeči postup

Seznam přijatých uchazečů je zveřejněn pod registračním číslem, které bylo uchazečům sděleno na pozvánce na přijímací zkoušku. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Rozhodnutí lze vydat na žádost.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.