Výsledky přijímacích zkoušek – Agropodnikání

Přijatí uchazeči po náhradním termínu

Nepřijatí uchazeči po náhradním termínu

 

Přijatí uchazeči 1. kolo 2022/23

Nepřijatí uchazeči 1. kolo 2022/23

 

Přijatí uchazeči postup

Nepřijatí uchazeči postup

 

Seznam přijatých uchazečů je zveřejněn pod registračním číslem, které bylo uchazečům sděleno na pozvánce na přijímací zkoušku. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Rozhodnutí lze vydat na žádost.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.