Informace pro prváky

INFORMACE PRO STUDENTY PRVNÍHO ROČNÍKU OBORU SOCIÁLNÍ ČINNOST

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Informační schůzka pro rodiče se uskuteční dne 22. června od 16 hodin, na adrese Šalounova 919, Hořice, učebna číslo 109.

 

První školní den

  1. září 2022 se sejdeme v 7:50 před budovou gymnázia v Šalounově ulici.

Co si vzít s sebou: sešit/blok na poznámky + psací potřeby, visací zámek na šatní skříňku (šatní skřínky budou po dvojicích), 120 Kč na čip (přesnou částku)

Program prvního dne bude seznámení se školou a jejím běžným denním režimem, prohlídka školy, školní jídelny, bližší informace o adaptačním kurzu včetně pokynů o bezpečném chování ve škole i na kurzu.

 

 

Adaptační kurz: 5. září – 7. září 2022

Místo Kemp Zelené údolí, Mladějov (podrobné informace budou sděleny na informační schůzce dne 22.6.2022)

 

Microsoft Teams

Škola používá jako online platformu pro práci se žáky Microsoft Teams. Většina vyučujících po období distanční výuky pokračuje s využíváním této moderní platformy pro lepší individualizaci učení, pro komunikaci se žáky, předávání studijních materiálů, úkolů apod.

 

Harmonogram školního roku

Harmonogram bude zveřejněn během měsíce září na webových stránkách. V harmonogramu školního roku jsou uvedeny plánované akce školy, termíny klasifikačních porad, třídních schůzek, plesů, absolutorií, maturitních a závěrečných zkoušek apod. Během školního roku čekají studenty besedy, exkurze, divadelní představení, projektové dny, soutěže, výlety apod.

 

Přehled o prospěchu studenta

Třídní učitel předá studentům a rodičům login a vstupní heslo do programu Bakaláři, kde budete moci průběžně kontrolovat docházku a prospěch. Vstup je přes webové stránky školy. Doporučujeme stáhnout si aplikaci také do mobilního telefonu a mít tak v aktuálním čase přehled o dění ve škole. Rodiče budou rovněž zváni na třídní schůzky formou osobní účasti případně prostřednictvím videokonference.

 

Omlouvání studentů

Studenty omlouvejte u třídního učitele pokud možno předem nebo v den nepřítomnosti těmito způsoby:

  • emailem na adresu spicarova@gozhorice.cz,
  • telefonicky na čísle: +420 493 622 921,
  • přes aplikaci Bakaláři formou zpráv Komens.

 

Čip

Pro vstup do školy a vydávání obědů budou studenti používat čip, který obdrží první školní den. Vratná záloha na čip je 120,- Kč. Částka bude vybrána od dětí v hotovosti první školní den. Prosíme, abyste 1. 9. připravili dětem přesnou částku 120,- vzhledem k omezeným možnostem vracet drobné. (Děkuji za pochopení.)

 

Kontakty

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola
Šalounova 919
508 01 Hořice

telefon:   +420 493 622 921

email:   info@gozhorice.czspicarova@gozhorice.cz

Třídní učitelka: Dana Špicarová, zastupující učitel: Tomáš Horák

 

Závěrem

 

Velice si vážíme vašeho zájmu o vzdělávání vašich dětí v naší škole. Můžeme vám zaručit kvalitní vzdělávací program, řadu nadstandardních akcí a aktivit pro studenty, exkurze, spolupráci se sociálními zařízeními v Hořicích a okolí a zejména kvalitní a kvalifikovaný tým učitelek a učitelů, který vynaloží maximální úsilí ve prospěch jim svěřených studentů, aby byli co nejlépe připraveni  pracovat v sociální oblasti či navázat pokračováním ve studiu na vyšší odborné či vysoké škole.

Velmi se těšíme na spolupráci s vašimi dětmi a také s vámi.

Na shledanou 22. června  2022!