Informace pro prváky

INFORMACE PRO STUDENTY PRVNÍHO ROČNÍKU OBORU SOCIÁLNÍ ČINNOST

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

Informační schůzka pro rodiče se uskuteční ve čtvrtek 27. června od 16 hodin, na adrese Šalounova 919, Hořice. Informace o termínu schůzky bude zaslána též na Váš kontaktní e-mail. Podrobně na ní budou rozebrány základní informace uvedené níže.

První školní den

2. září 2024 se sejdeme v 7:50 před budovou gymnázia v Šalounově ulici.

Co si vzít s sebou: sešit/blok na poznámky + psací potřeby, visací zámek na šatní skříňku (šatní skřínky budou po dvojicích).

Program prvního dne bude seznámení se školou a jejím běžným denním režimem, prohlídka školy, školní jídelny, bližší informace o adaptačním kurzu včetně pokynů o bezpečném chování ve škole i na kurzu.

Adaptační kurz:

Podrobné informace budou sděleny na informační schůzce dne 27. 6. 2024.

Microsoft Teams

Škola používá jako online platformu pro práci se žáky Microsoft Teams. Většina vyučujících po období distanční výuky pokračuje s využíváním této moderní platformy pro lepší individualizaci učení, pro komunikaci se žáky, předávání studijních materiálů, úkolů apod.

Harmonogram školního roku

Harmonogram bude zveřejněn během měsíce září na webových stránkách. V harmonogramu školního roku jsou uvedeny plánované akce školy, termíny klasifikačních porad, třídních schůzek, plesů, absolutorií, maturitních a závěrečných zkoušek apod. Během školního roku čekají studenty besedy, exkurze, divadelní představení, projektové dny, soutěže, výlety apod.

 

Přehled o prospěchu studenta

Třídní učitel předá studentům a rodičům login a vstupní heslo do programu Bakaláři, kde budete moci průběžně kontrolovat docházku a prospěch. Vstup je přes webové stránky školy. Doporučujeme stáhnout si aplikaci také do mobilního telefonu a mít tak v aktuálním čase přehled o dění ve škole. Rodiče budou rovněž zváni na třídní schůzky formou osobní účasti případně prostřednictvím videokonference.

 

Omlouvání studentů

Studenty omlouvejte u třídního učitele pokud možno předem nebo v den nepřítomnosti těmito způsoby:

  • přes aplikaci Bakaláři formou zpráv Komens,
  • emailem na adresu jindrova@gozhorice.cz,
  • telefonicky na čísle: +420 702 152 427.

 

Kontakty

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola
Šalounova 919
508 01 Hořice

telefon:   +420 493 622 921

email:   info@gozhorice.cz,  jindrova@gozhorice.cz

Třídní učitel:  Mgr. Jitka Jindrová

 

Závěrem

 Velice si vážíme vašeho zájmu o vzdělávání vašich dětí v naší škole. Můžeme vám zaručit kvalitní vzdělávací program, řadu nadstandardních akcí a aktivit pro studenty, exkurze, spolupráci se sociálními zařízeními v Hořicích a okolí a zejména kvalitní a kvalifikovaný tým učitelek a učitelů, který vynaloží maximální úsilí ve prospěch jim svěřených studentů, aby byli co nejlépe připraveni  pracovat v sociální oblasti či navázat pokračováním ve studiu na vyšší odborné či vysoké škole.

Velmi se těšíme na spolupráci s vašimi dětmi a také s vámi.

Na shledanou 27. června  2024!