Přijímací řízení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění

vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

k denní formě studia do prvního ročníku oborů:

Kód oboru Název oboru Délka studia (roky) Způsob ukončení studia Přijímací zkoušky Počet přijímaných uchazečů
75-41-M/01 Sociální činnost 4 maturita ano 30

Termín pro odevzdání přihlášek:

Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení se odevzdávají do 1. března 2021 doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy tamtéž. Součástí přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Termíny konání přijímacích zkoušek:

  • 1. termín 12. dubna 2021
  • 2. termín 13. dubna 2021

Ing. Stanislav Neuman v. r.
ředitel školy

Ke stažení