Autor: Tomáš Horák

Čtyři studentky třídy 2.S oboru sociální činnost provedly v úterý 21. prosince 2021 v Domově pro seniory v Oboře dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost klientů s poskytovanými službami. Studentky ve dvojici chodily do pokojů za jednotlivými seniory a vyplňovaly připravený dotazník. Při těchto návštěvách se studentky dozvěděly také nějaké informace o životě jednotlivých klientů. Jelikož toto šetření proběhlo v předvánočním čase, tak studentky pobývající na […]
Číst více
Od 16. 12. 2021 je v prodeji vánoční číslo časopisu Pod Zvičinou, které opět přináší své pravidelné rubriky i další zajímavé čtení. V Kapitolách z historie Dalibora se dočtete kromě jiného především o odhalení pomníku Bedřicha Smetany a slavné Výstavě českého severovýchodu v nově založených Smetanových sadech. Asi málokdo zná amerického malíře Maxe Pollaka a jeho rodové kořeny na Miletínsku. […]
Číst více
Piškvorky je oblíbená kratochvíle všech studentů, zvláště během dlouhých a nezáživných hodin. Kdo by však tušil, že mají jasně daná pravidla a pořádají se celostátní turnaje? Jednoho takového – PišQworky (mistrovství v piškvorkách), pořádaného Masarykovou univerzitou v Brně, se naše škola zúčastnila v pátek 19. listopadu. V jednu hodinu už jsme všichni byli za svými počítači, připraveni rozdrtit soupeře složitými […]
Číst více
I přes veškerá koronavirová omezení se podařilo vydat další číslo vlastivědné čítanky Pod Zvičinou 2/2021. Na pultech obvyklých prodejců se objevilo nové – jarní – číslo vlastivědné čítanky Pod Zvičinou, která, jako vždy přináší hromadu zajímavého čtení. K letošnímu významnému 140. výročí založení hudebního spolku Dalibor vychází již druhé pokračování seriálu, připraveného na základě spolkových kronik. Do sekce Významná výročí […]
Číst více
I přes veškerá koronavirová omezení se podařilo vydat další číslo vlastivědné čítanky Pod Zvičinou 1/2021. Rubrika Významná výročí připomíná českého cukrovarníka Matouše Jezberu, který se narodil před 180 lety v Bašnicích. Před 140 lety byl založen jeden z nejslavnějších hořických spolků DALIBOR, který se významně podílel na kulturním životě a zkrášlení našeho města. Právě v tomto čísle začíná celoroční seriál […]
Číst více
V termínu 26. května až 25. června 2020 probíhá sbírka použitého ošacení v budově gymnázia a SOŠ, Hořice  v Šalounově ulice. Šactvo přijímáme na zadním dvůře školy a domova mládeže každý týden od úterý do čtvrtku v čase 9 až 17 hodin. Sbírku organizují studenti oboru Sociální činnost pod vedením paní vychovatelky Ivy Douskové. Více informací na letáku a na […]
Číst více
V úterý 11. 2. 2020 se na naší škole konalo školní kolo Olympiády ve španělském jazyce. Ve dvou kategoriích studenti bojovali nejen o první místo, ale také o postup do krajského kola. Porota hodnotila jazykovou pohotovost a kreativitu, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatickou správnost a plynulost vyjadřování. Výsledky: Kategorie SŠ I (do 3 let výuky španělštiny) 1. místo: Jakub Melnyk […]
Číst více
V pondělí 6. ledna 2020 se studenti oboru sociální činnost podíleli na Tříkrálové sbírce. V Hořicích veřejnou sbírku pořádá nízkoprahový klub POHODA, s kterým naše škola každoročně spolupracuje. Vedoucí nízkoprahového klubu Marie Pražáková připravila pro 15 koledníků oblečení, královskou korunu a informační materiál o této největší veřejné sbírce v České republice. Do hořických ulic se vydalo s křídou a pokladničkou […]
Číst více
V pátek 13. prosince 2019 přijeli do školy zástupci společnosti APROPO Jičín, o. p. s. se svými klienty, aby došlo k předání výtěžku z veřejné sbírky organizované při Pestrém zábavném večeru v DK Koruna v Hořicích ve středu 11. prosince 2019. Letos studenti z organizačních tříd 3.S a 7.G vybrali částku ve výši 4.500 Kč, kterou s malým vánočním dárkem […]
Číst více
Ve čtvrtek dne 21. listopadu 2019 se v Chebu konalo nejvyšší kolo česko – slovenské dějepisné soutěže s názvem „Od společného probuzení k přelomu a rozdělení (1978 – 1992)“. Soutěže se zúčastnilo 75 vítězných týmů gymnázií ze všech krajů České republiky a Slovenské republiky. Do tohoto finále postoupila z každého kraje první tři družstva, dále vítězové z minulého kola a […]
Číst více