Novinky

Sváteční čtvrtek 28. 9. 2023 patřil v Hořicích tradiční akci Charitativní běh pro Klokan /denní stacionář Klokan o.p.s./, jednalo se již o 6. ročník. Posláním Denního stacionáře Klokan je poskytování služeb lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, umožnit v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života, zejména realizovat své potřeby, rozvíjet svůj potenciál, získávat nové dovednosti […]
Číst více
Žáci septimy a 1. ročníku oboru Agropodnikání se společně v pondělí 25. září vydali na Černohorské rašeliniště. Lanovkou vyjeli na Černou horu a ve skupinách vyrazili na komentovanou procházku pod vedením odborníků správy KRNAP. Během procházky se například dozvěděli, jaké jsou typy rašelinišť, jaký je jejich význam či jací živočichové zde žijí. Dále určovali rostliny typické pro rašeliniště (vlochyni, rašeliníky, […]
Číst více
Dne 26. 9. 2023  žáci tříd 4. G, 7. G a 8. G při společných hodinách němčiny a španělštiny v rámci Evropského dne jazyků získávali informace o  jazycích napříč Evropou. Jako námět jim kromě materiálů, které se týkaly tohoto dne, byla představena i pohádka Brémští muzikanti. Po jejím shlédnutí žáci využili tabuli a zapisovali v obou jazycích názvy hlavních postav […]
Číst více
Studenti prvního ročníku sociální činnosti a gymnaziální třídy 4.G se účastnili v neděli dne 24. září 2023 charitativní akce Běh na rozhlednu pro Sluníčko, kterou pořádal KČT Hořice – Turisťáček Hořice. Na čtyřech stanovištích měli připraven doprovodný program, kde si malí účastníci mohli vyzkoušet například něco vyrobit, naučit se pozdrav ve znakové řeči, přečíst zprávu v Braillově abecedě (slepecké písmo), […]
Číst více
Studenti oboru Sociální činnost a Ošetřovatel si pro Vás opět připravili Dýňové dopoledne na školním statku.   Fotogalerie z minulého roku najdete v příspěvku níže. Dýňové dopoledne na školním statku
Číst více
Festival „Jičín město pohádky“ začal tradičním pohádkovým průvodem ve středu 13. 9. 2023 a starosta města předal dětem klíč od městské brány. Během festivalu byly od čtvrtka 14. 9. do soboty 16. 9. 2023 pro děti připraveny pohádkové dílničky. V těchto dílničkách pomáhaly především  naše studentky ze sociální činnosti a gymnázia v doprovodu paní vychovatelky Douskové a Tomáškové v pohádkových […]
Číst více
Vážení rodiče, v souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitel školy na den 29. 9. 2023 ředitelské volno. V tento den nebude probíhat vyučování, stravování ve školní jídelně a zájmové vzdělávání. Informace pro strávníky ve školní jídelně: obědy na 28. a 29. […]
Číst více
Třetí zářijový týden je každoročně věnován kampani České asociace streetwork Týden nízkoprahových klubů. Ta poukazuje na význam NZDM a přibližuje jejich činnost odborné i laické veřejnosti. Studenti sociální činnosti a vyšší odborné školy se v rámci dne otevřených dveří, který se konal 19. září 2023 mohli seznámit s činností klubu, cílovou skupinou  a nejčastějšími problémy, se kterými se pracovnice zde […]
Číst více
Studentky prvního a třetího ročníku oboru sociální činnost se aktivně zapojily  v sobotu dne 16. září 2023 do akce Den pro pěstouny, kterou pořádal kraj v rámci akce Týdne pěstounství Královéhradeckého kraje. Akce se konala pod záštitou Mgr. Martiny Berdychové, náměstkyní hejtmana pro oblast sociálních věcí, ve spolupráci s organizací SPIRIT2018. Hlavní myšlenkou akce bylo poděkování stávajícím pěstounům tedy rodinám, které do pěstounské […]
Číst více