Gymnázium

Sváteční čtvrtek 28. 9. 2023 patřil v Hořicích tradiční akci Charitativní běh pro Klokan /denní stacionář Klokan o.p.s./, jednalo se již o 6. ročník. Posláním Denního stacionáře Klokan je poskytování služeb lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, umožnit v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života, zejména realizovat své potřeby, rozvíjet svůj potenciál, získávat nové dovednosti […]
Číst více
Žáci septimy a 1. ročníku oboru Agropodnikání se společně v pondělí 25. září vydali na Černohorské rašeliniště. Lanovkou vyjeli na Černou horu a ve skupinách vyrazili na komentovanou procházku pod vedením odborníků správy KRNAP. Během procházky se například dozvěděli, jaké jsou typy rašelinišť, jaký je jejich význam či jací živočichové zde žijí. Dále určovali rostliny typické pro rašeliniště (vlochyni, rašeliníky, […]
Číst více
Dne 26. 9. 2023  žáci tříd 4. G, 7. G a 8. G při společných hodinách němčiny a španělštiny v rámci Evropského dne jazyků získávali informace o  jazycích napříč Evropou. Jako námět jim kromě materiálů, které se týkaly tohoto dne, byla představena i pohádka Brémští muzikanti. Po jejím shlédnutí žáci využili tabuli a zapisovali v obou jazycích názvy hlavních postav […]
Číst více
Studenti prvního ročníku sociální činnosti a gymnaziální třídy 4.G se účastnili v neděli dne 24. září 2023 charitativní akce Běh na rozhlednu pro Sluníčko, kterou pořádal KČT Hořice – Turisťáček Hořice. Na čtyřech stanovištích měli připraven doprovodný program, kde si malí účastníci mohli vyzkoušet například něco vyrobit, naučit se pozdrav ve znakové řeči, přečíst zprávu v Braillově abecedě (slepecké písmo), […]
Číst více
Vážení rodiče, v souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitel školy na den 29. 9. 2023 ředitelské volno. V tento den nebude probíhat vyučování, stravování ve školní jídelně a zájmové vzdělávání. Informace pro strávníky ve školní jídelně: obědy na 28. a 29. […]
Číst více
V pátek 15. 9. 2023 naše škola opět spolu s Místním akčním plánem pro vzdělávání (MAP) uspořádala Oblastní turnaj v piškvorkách. Letos se v něm utkalo 7 pětičlenných týmů základních škol z Hořic a blízkého okolí a z našeho nižšího gymnázia. Náš tým Zelenáči (ve složení Tomáš Rybáček (4.G), Sophie Paloušová (4.G), Matouš Plášil (4.G), Jan Jindra (3.G) a Vojtěch […]
Číst více
V pátek 8. září navštívila třída 3.G Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. Program začal v digitálním planetáriu, kde jsme pod vedením lektora poznávali vesmír pomocí astronomických přístrojů, podnikli jsme virtuální cestu naší Sluneční soustavou a shlédli film o astronomickém výzkumu nazvaný Horizon. Měli jsme krásné počasí a nebe bez mráčku, mohli jsme se díky obrovskému dalekohledu přiblížit ke Slunci a pozorovat aktivitu […]
Číst více
V červenci náš student Štěpán Borůvka z 6. G opět navštívil čtrnáctidenní letní odborné soustředění (LOS) mladých chemiků a biologů v Běstvině.  LOS je podporováno přírodovědecky orientovanými fakultami předních českých univerzit  a účastní se ho studenti, kteří dosáhli prvních dvou míst v krajských kolech biologické a chemické olympiády.  Štěpán měl každý den nabitý program, který se skládal ze dvou tříhodinových přednášek (dopoledne a odpoledne), volitelných a kratších poobědových přednáškách […]
Číst více
Naší škole byl hejtmanem Královéhradeckého kraje v rámci IKAP projektu Golden Heart udělen statut – Škola, které na charakteru záleží. Všímáme si, kdo z našich studentů dělá něco dobrého, všímáme si mezilidských hodnot, pomoci, prosociálního jednání apod. Oceněnými se staly studentky oboru Sociální činnost – Simona Kubaliaková (3.S) a Alice Turková (2.S). Simona za aktivní účast na mimoškolních akcích v […]
Číst více
Ve dnech 27. – 29. června se vydala třída 7. G se svými dvěma učiteli na školní výlet do srdce Českého ráje. Ubytováni byli v Turnově v penziónu U Karla IV. První den si studenti prohlédli Dům přírody v Dolánkách, kde se seznámili s flórou a faunou CHKO Český ráj a poté navštívili zámek Hrubý Rohozec.  Druhý den dojeli vlakem do stanice Hrubá Skála […]
Číst více