Žitava a Ojbín

Naše třída němčinářů ze 4. G vyjela na poznávací zájezd do německého pohraničí.  Navštívili jsem město Žitava a zhlédli její památky – Solný dům, novorenesanční radnici, Neptunovu a Rollandovu kašnu, památný dům lékárny, dále i hotel, ve kterém přespal před bitvou u Lipska Napoleon a v parku  poslouchali  melodie zvonkohry, která je vytvořena z 27 míšeňských zvonů.

Cesta na Ojbín byla zpestřena místní parní úzkokolejkou. Všichni jsme si nastoupili do otevřeného vagónu a užívali si krásného výhledu a slunečného dne. Nejprve jsme prošli malým lázeňským městečkem a stoupali na kopec. Cestou jsme se chvíli zastavili v malebném malovaném kostelíku, který je stupňovitý, a tím velmi zajímavý. Prohlídku Ojbína jsme zahájili za druhou hradní bránou a dále prošli celý komplex dochovaných staveb. V obytné věži jsme zhlédli muzeum a dozvěděli se více informací o bývalých objektech – císařském paláci z doby Karla IV. a  klášteře celestýnů. Unikátní je zde také horský hřbitov, kde začíná okružní cesta po úbočí kopce. Nakonec jsme vystoupali na samotný vrchol, kde je umístěna Camera Obscura, abychom shlédli celé okolí zblízka.

Celý den jsme si moc užili.

Mgr. Věra Rolfová

Bez komentářů.